SMART. Programa de suport per al desenvolupament de competències personals

Reunió Smart

Què és?

És un programa de suport multidisciplinar amb els recursos de la cituat per: 

  • Potenciar l'autonomia de les persones i la seva presa de decicions, a través de l'adquisició de més competències personals i habilitats, per garantir que cada persona prengui consciència de la pròpia manera de ser i pugui desenvolupar-se en el seu entorn familiar, social i laboral.
  • Aprendre competències relacionals per comunicar-se i conviure sense conflictes per desenvolupar el rol de pare-mare, i garantir la coeducació, la protecció i la promoció de relacions segures amb els fills i les filles. 

Què ofereix?

  • Sessions de promoció d'habilitats parentals positives.
  • Sessions d'entrenament emocional.
  • Sessions de mediació per a la resolució de conflictes.
  • Sessions d'aprenentatge i servei a la comunitat.

Competències que es treballen

Personals:  expressar emocions i sentiments, expressar crítiques i autocrítques, control emocional, prendre decicions i afrontar problemes, demorar la satisfacció immediata (tolerància a la frustració), tenir més autoconeixement, i assolir objectius i desplegar-los amb accions concretes i assolibles.

Relacionals i parentals: expressar compromisos, assumir rols parentals i educar en valors i pràctiques democràtiques, comunicar-se assertivament i amb empatia, mediar conflictes, promoure relacions de respecte i amb judici ètic, facilitar relacions segures en l'entorn familiar i garantir la coeducació.

A qui s’adreça?

A persones i/o famílies ateses pels serveis bàsics d'atenció social, a les quals es detecta la necessitat de reforçar les competències detallades (famílies monoparentals sense xarxa de suport, persones amb fragilitat emocional, pares i mares que necessiten adquirir habilitats per educar els seus fills i filles, i famílies en processos de separació amb necessitat de suport per a l'atenció dels fills i filles per arribar a acords...

Com s’hi pot accedir?

A través dels serveis bàsics d'atenció social, dirigint-se a la Oficina Integral d'Atenció Social (OIAS) o als Equips Bàsics d'Atenció Social (EBAS), en cas de disposar d'un o una professional de referència dels serveis bàsics d'atenció social.

Cost del servei

Gratuït.


Carregant cursos...

Carregant cursos...