Què és el servei?

És un servei de menjador que ofereix l'àpat principal del dia, el dinar, a persones grans. De dilluns a divendres, als centres residencials Penedès i Onze de Setembre.

A qui s’adreça?

A persones majors de 65 anys que tinguin dificultats per fer-se el dinar per si mateixes i que puguin assistir de manera autònoma a un d'aquests dos centres.

Com s’hi pot accedir?

A través dels serveis bàsics d'atenció social, dirigint-se a la Oficina Integral d'Atenció Social (OIAS) o als Equips Bàsics d'Atenció Social (EBAS), en cas de disposar d'un o una professional de referència dels serveis bàsics d'atenció social.

Cost del servei

Els preus públics estan regulats a l'Ordenança Fiscal núm. 20 del Prat de Llobregat.

Més serveis socials bàsics

Ajuda a domicili

Atenció domiciliària en l’àmbit de la neteja i les cures.

Allotjament d’urgència

Residència temporal i cobertura de les necessitats bàsiques.

Servei bàsic d’atenció social

Conjunt coordinat d’accions professionals per a la inclusió social de les persones.

Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD)

Un punt de referència per a les dones del Prat.

Servei d’Intervenció Socioeducativa - SIS

Servei adreçat a infants i adolescents en situació de desemparament.