Què és el servei?

És un servei municipal que vol garantir àpats de qualitat a les persones grans amb dependència reconeguda que visquin soles o amb una altra persona gran.

Què ofereix?

La preparació i la distribució d’àpats a domicili.

Un pla d’intervenció amb la persona usuària, d’acord amb una valoració prèvia de la seva situació sociofamiliar i econòmica i dels seus dèficits alimentaris.

A qui s’adreça?

A persones majors de 65 anys amb dependència reconeguda,  que visquin soles o amb una altra persona major de 65 anys.

Com s’hi pot accedir?

A través dels serveis bàsics d'atenció social, dirigint-se a la Unitat de Oficina Integral d'Atenció Social (OIAS) o als Equips Bàsics d'Atenció Social (EBAS/UDEP), en cas de disposar d'un o una professional de referència dels serveis bàsics d'atenció social. L'accés a aquest servei està condicionat al nivell de renda.

Cost del servei

El servei es presta en règim de copagament (5 € per la persona usuària) o gratuïtament, en funció dels seus ingressos.

Temes relacionats

Respir residencial

Acollida temporal de gent gran amb dependència.

Ajuda a domicili

Atenció domiciliària en l’àmbit de la neteja i les cures.

Arranjaments a l'habitatge

Reformes per millorar l’accessibilitat, la seguretat i l’habitabilitat de la llar.

Casal Municipal de Gent Gran El Remolar

Espai de trobada i de relació per a la gent gran del Prat.

Centre de dia

Acollida diürna de persones grans amb necessitats de supervisió o assistència.

Grup de suport emocional per a familiars cuidadors

Intercanvi d’experiències i aprenentatge mutu.

Horts Lúdics

110 horts amb una finalitat lúdica, cultural, terapèutica, d’activitat física i de relació social.