Què és el servei?

És un servei d'acolliment residencial que supleix puntualment la llar familiar en casos excepcionals, d'urgència o emergència social.

Què ofereix?

Allotjament puntual i cobertura temporal de les necessitats bàsiques.

A qui s’adreça?

A persones o famílies en situació de risc o emergència social.

Com s’hi pot accedir?

A través del servei d'atenció social d'urgència i emergència social, dirigint-se a la Oficina Integral d'Atenció Social (OIAS) o als Equips Bàsics d'Atenció Social (EBAS), en cas de disposar d'un o una professional de referència dels serveis bàsics d'atenció social.

Cost del servei

Gratuït.

Més serveis socials bàsics

Ajuda a domicili

Atenció domiciliària en l’àmbit de la neteja i les cures.

Menjador social

Dinars per a persones grans.

Servei bàsic d’atenció social

Conjunt coordinat d’accions professionals per a la inclusió social de les persones.

Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD)

Un punt de referència per a les dones del Prat.