Servei d’Intervenció Socioeducativa - SIS

Què és?

El Servei d’Intervenció Socioeducativa (SIS) es caracteritza per l’atenció especialitzada, intensiva i de proximitat a famílies amb infants i adolescents del Prat i ateses des dels Equips del Servei Bàsic d’Atenció Social.

Aquest servei dona suport per;

  • afavorir la millora de les relacions familiars i amb la comunitat,
  • potenciar la criança positiva i l’enfortiment de competències parentals i
  • augmentar el benestar dels infants i adolescents.

El servei consta de 3 programes diferenciats per franges d’edat:

  • El programa ANCORA està format per un equip de 6 professional  i atén a famílies amb infants de fins a 6 anys. Es treballa des de la importància del modelatge, la resiliència i el bon tracte a la petita infància.
  • El programa RUTA, format per un equip de 5 professionals, atén a famílies amb infants de 7 a 14 anys. Treballa a partir de projectes en positiu i des del propi domicili, per millorar hàbits, rutines i convivències familiar.
  • El programa PASSAREL·LA, format per un equip de 4 professionals, atén a famílies amb adolescents de 15 a 18 anys. Es treballa amb els adolescents com a subjectes actius des de la seva autonomia, la prevenció d’hàbits saludables, i en paral·le, es treballa la relació positiva amb la família.

 

Per a qui?

Dirigit a infants i adolescents de totes les franges d’edat de 0 a 18 anys i les seves famílies. Incloses famílies gestants.

 

Què ofereix?

Un equip de professionals multidisciplinar format per terapeutes familiars, treballadores socials i educadores socials treballa per:

  • Acompanyar a infants, adolescents i les seves famílies en la millora de les seves relacions, capacitats i habilitats socials, relacionals i d'aprenentatge
  • Oferir un treball individual i familiar especialitzat i terapèutic 
  • Tallers grupals  de millora de competències 
  • Atenció i treball amb les famílies des del seu entorn més proper: l'habitatge, l'escola, etc.

   

Com s’hi pot accedir?

A través dels serveis bàsics d'atenció social, dirigint-se a la Oficina Integral d'Atenció Social (OIAS) o als Equips Bàsics d'Atenció Social (EBAS), en cas de disposar d'un o una professional de referència dels serveis bàsics d'atenció social.

                                                                                                                                                                           

Més informació del Servei d’Intervenció Socioeducativa

Més serveis socials bàsics

Ajuda a domicili

Atenció domiciliària en l’àmbit de la neteja i les cures.

Allotjament d’urgència

Residència temporal i cobertura de les necessitats bàsiques.

Menjador social

Dinars per a persones grans.

Servei bàsic d’atenció social

Conjunt coordinat d’accions professionals per a la inclusió social de les persones.

Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD)

Un punt de referència per a les dones del Prat.