Serveis d'atenció social prestats per entitats del Prat

A la ciutat existeixen entitats del tercer sector que també presten serveis de caràcter social per atendre diferents necessitats de la ciutadania.

A continuació, es presenten de manera breu, i organitzats per àmbits, aquests serveis.

 

Serveis Entitat Contacte
 • Orientació, informació i atenció social
 • Programa Vbellesa Activa
 • Onada de fred i calor
 • Suports d'urgència social
Creu Roja del Prat C. de doctor Soler i Torrens, 7
Tel. 93 370 86 61
A/e: elprat@creuroja.org
 • Orientació, informació i atenció social
 • Suports d'urgència social
 • Centre Matern Infantil
Càritas Parroquial del Prat i Diocesana de Sant Feliu de Llobregat Despatx parroquial. Pl. de l'Església, s/n
Tel. 93 379 02 20
 • Orientació, informació i atenció social
 • Borsa de contactes laborals
 • Punt Òmnia
 • Projecte Caliu
 • Racó Solidari
 • Cursos i tallers formatius
Centre de Promoció Social Francesc Palau C. de Cadaqués 2-16, 2a
Tel. 93 379 36 31
A/e: info@cpsfrancescpalau.cat
http://www.cpsfrancescpalau.cat/
 • Centre Obert Saó
 • Centre socioeducatiu diürn
 • Formació prelaboral
 • Empreses d'inserció laboral
Associació Saó - Prat Av. del Canal, 110
Tel. 93 479 23 78
A/e: saoprat@maristes.cat
http://www.saoprat.net/
 • Atenció educativa
 • Psicoteràpia
 • Teràpia floral
Associació de terapeutes solidaris Ptge. Pintor Picasso, local 30 C
Tel. 93 166 44 22
http://www.asociaciondeterapeutassolidarios.org/
 • Programes d'inserció laboral
Associació GATS -Grups Associats pel treball Sociocultural C. del Riu Llobregat, 47 bxs.
Tel. 93 379 56 37
A/e: info@gatsbaix.org
http://www.gatsbaix.org/
 • Accions formatives
 • Programes d'inserció laboral
 • Programes d'inclusió social Punt Òmnia
Fundació Catalana de l'esplai C. del Riu Anoia 42-54
Tel. 93 474 74 74
A/e: fundacio@fundesplai.org
http://fundesplai.org/
Serveis Entitat Contacte
 • Servei d'atenció domiciliària, personal i domèstica
 • Centre de dia "Primer de Maig"
Cooperativa obrera de viviendas Pl. de Ramón Roigé i Badía, 3
Tel. 93 379 14 00
A/e: cov@cov-elprat.com
http://www.cov-elprat.com/
Serveis Entitat Contacte
 • Activitats de lleure i oci per a infants i joves amb discapacitat
Disprat – Lleure A/e: disprat.lleure@gmail.com
http://www.dispratlleure.com/
 • Llar Residència Hebre - Acolliment residencial per a persones amb retard mental lleu i greus trastorns de conducta
ACAM - Associació cívica d'ajuda mútua C. del Riu Ebre, 17 – 19
Tel. 93 370 52 57
A/e: hebre@acamcat.org
Serveis Entitat Contacte
 • Centre d'Informació per a treballadors estrangers (CITE)
CCOO – Comissions Obreres C. de Lloret de mar, 2
Tel. 93 379 05 99
Serveis Entitat Contacte
 • Centre de dia ALOIS
 • Atenció Social
 • Assessorament jurídic
 • Atenció psicològica
 • Ajudes tècniques
Associació de familiars d'Alzheimer del Baix Llobregat C. d'Eusebi Soler, 1 1r 1a
Tel. 93 379 00 22
A/e: info@afabaix.org
http://afabaix.org/
 • Centre de desenvolupament infantil i atenció precoç (CDIAP)
Associació Verge de Montserrat C. de Gavà, 2, bxs.
Tel. 93 370 90 53
 • Servei Psicoterapèutic
 • Grups d'ajuda mútua
Lliga Reumatològica Catalana Centre Cívic Jardins de la Pau Jardins de la Pau, 1
Tel. 93 370 58 05
A/e: elprat@lligareumatologica.org
http://www.lligareumatologica.org/
 • Servei d'informació, suport i acompanyament a malalts o familiars de càncer
Associació espanyola contra el càncer C. de Joan Maragall, 15 local 2
Tel. 93 370 91 39
A/e: elprat@aecc.es
http://www.aecc.es/

Cartera municipal de serveis socials

Conjunt de serveis que es presten des dels diferents àmbits municipals, amb la finalita...

Consell municipal de serveis socials

Òrgan de consulta i recollida de propostes de la ciutadania.

Punt de Voluntariat

Espai d’informació i orientació per a entitats i ciutadania en matèria de voluntariat.