Residència municipal d'avis Penedès

Què és el servei?

Un servei residencial idoni per a persones grans amb un grau baix de dependència que busquin un entorn substitutori de la llar.

Què ofereix el servei?

  • Allotjament i manutenció.
  • Bugaderia i repàs de la roba.
  • Acolliment i convivència.
  • Suport personal per a les activitats de la vida diària.

A qui s’adreça?

A persones majors de 65 anys, que estiguin empadronades al Prat de Llobregat i que no superin el grau I de dependència.

Com s’hi pot accedir?

A través de la presentació d'una instància a l'Oficina d'Informació i Atenció al Ciutadà (OIAC).

Cost del servei

Els preus públics per als usuaris i usuàries estan regulats a l'Ordenança municipal.

Nova residència per a la gent gran

La nova residència per a la gent gran es començarà a construir durant l'any 2023. Encara no n'hi ha una llista d'espera per a les persones que vulguin fer-ne ús, donat que aquest equipament municipal no està operatiu.

Si voleu rebre més informació sobre quan començaran les inscripcions o del desenvolupament de les obres, us podeu apuntar a aquest butlletí, amb el qual rebreu informacions periòdiques al respecte.

Per altra banda, per formalitzar una futura inscripció a la nova residència, o bé, per fer-ho per a l'actual residència del carrer Penedès (que si està activa), cal tramitar el reconeixement del grau dependència.

Aquest és un tràmit que s’ha fer formalitzar amb la Generalitat de Catalunya, via telemàtica, o presencialment a l’Oficina d'Afers Socials i Famílies del Prat de Llobregat.

 

Residència Eixample Sud

Temes relacionats

Ajuts individuals complementaris de menjador escolar

Per garantir l’accés al servei a famílies en risc d'exclusió social.

Consell municipal de serveis socials

Òrgan de consulta i recollida de propostes de la ciutadania.

Millora i manteniment de l'habitatge

Accions orientades a conservar unes condicions dignes d’habitabilitat i salubritat a totes les llars

Punt d'orientació jurídica

Descobriu com rebre assistència jurídica gratuïta.

Respir residencial

Acollida temporal de gent gran amb dependència.

Servei Ocupacional d'Inserció (SOI)

Per a persones amb discapacitat intel·lectual que vulguin formar-se i integrar-se al mercat laboral.