Què és el servei?

És un programa de reducció de danys que té com a objectiu millorar la qualitat de vida i els hàbits de salut de les persones consumidores de drogues i reduir-ne els riscos associats.

Què ofereix?

Suport alimentari, dutxes, rober, rentadora i suport sanitari, social i psicològic, entre d’altres.

A qui s’adreça?

A persones consumidores en actiu d’alcohol i/o drogues il·legals que no estan en condicions de deixar el consum d’aquestes substàncies i que presenten problemes d’exclusió social.

Com s’hi pot accedir?

Presencialment, no cal cita prèvia.

Cost del servei

Gratuït.

Temes relacionats

Atenció a joves i adolescents en el consum de drogues

Orientació, assessorament i treball educatiu

Atenció i assessorament en l'àmbit de les conductes addictives

Orientació sobre consum de drogues i altres addiccions

Servei bàsic d’atenció social

Conjunt coordinat d’accions professionals per a la inclusió social de les persones.

Servei de proximitat

Atenció a les persones vulnerables