Mesures contra la pobresa energètica

Què és el servei?

Són accions coordinades d’informació, orientació, mediació i ajuts amb l’objectiu d’evitar la desconnexió dels subministraments bàsics d’energia i aigua de l’habitatge habitual i reduir el consum energètic.

Què ofereix?

  • Informació qualitativa sobre les dades de facturació i deutes contrets.
  • Tallers d'estalvi energètic.
  • Interlocució amb les empreses per arribar a acords de fraccionament del deute.
  • Tramitació del cànon social de l'aigua (Agència Catalana de l’Aigua).
  • Tarifació social de l’aigua (Aigües del Prat, SA).
  • Prestacions econòmiques d’urgència social i altres ajuts econòmics per evitar el tall de subministraments.
  • Estudis i petits arranjaments que puguin millorar l’eficiència energètica dels habitatges.

A qui s’adreça?

A persones o famílies empadronades al municipi amb incapacitat d’assumir de manera puntual o continuada els pagaments dels subministraments bàsics d’energia i aigua de les seves llars.

Com s’hi pot accedir?

Al cànon social i a la tarifació social de l’aigua: presencialment, sense cita prèvia, a Aigües del Prat, prèvia acreditació dels requisits d’accés.

A altres ajuts: a través dels serveis d'atenció social, dirigint-se a la Oficina Integral d'Atenció Social (OIAS) o als Equips Bàsics d'Atenció Social (EBAS), en cas de disposar d'un o una professional de referència dels serveis bàsics d'atenció social.

Cost del servei

Gratuït.