Unitat d’Atenció a la Dependència (UDEP)

Què és la UDEP?

És un servei bàsic d’atenció social format per treballadors/ores socials, treballadors/ores familiars i personal administratiu de suport. Centra la seva activitat en l’atenció social a persones que tenen reconegut el grau de dependència (cuidadors/ores, representants legals).

En aquest sentit, vetlla perquè aquestes persones accedeixin als serveis i prestacions més adequats en cada moment, revisa el programa individual d’atenció a la dependència quan correspon i en fa l'atenció i el seguiment continuat. També promou campanyes de sensibilització. El seu àmbit d’actuació és tot el municipi del Prat de Llobregat.

  • Què ofereix?

  • Intervenció social continuada, derivada de la situació de dependència.
  • Equip professional de referència que coordina les diferents actuacions i que treballa per atendre les necessitats de les persones dependents.
  • Proposició, establiment i revisió del programa individual d’atenció a la dependència i de promoció de l’autonomia personal.
  • Tramitació de prestacions de servei i econòmiques derivades de la Llei de dependència.
  • Gestió d'ajuts de suport social per atendre necessitats bàsiques.
  • Promoció i suport als grups de cuidadors/ores.

A qui s’adreça?

A tots els ciutadans i ciutadanes empadronats al Prat de Llobregat que tinguin reconegut el grau de dependència i als seus familiars o cuidadors/ores.

Com s’hi pot accedir?

Cal concertar cita prèvia. Podeu fer-ho presencialment, a la Oficina Integral d'Atenció Social (OIAS) o al telèfon 93 379 00 50 (extensió 5365).

Cost del servei

Gratuït.

Més serveis bàsics d’atenció social

Equips Bàsics d’Atenció Social (EBAS)

Intervenció social i tractament de les dificultats que afecten la integració i el benestar.

Oficina Integral d'Atenció Social (OIAS)

Porta d'accés als Serveis Socials Municipals. Presta informació i orientació social a la ciutadania.

Oficina Integral d'Atenció Social (OIAS)

Porta d'accés als Serveis Socials Municipals. Presta informació i orientació social a la ciutadania.