Millora i manteniment de l'habitatge

Què és el servei?

Engloba un conjunt d'accions orientades a millorar les condicions d'habitabilitat i salubritat de les llars de les famílies en risc d'exclusió social.

Què ofereix?

  • Petits arranjaments no estructurals dels habitatges.
  • Neteges puntuals en situacions d'insalubritat.
  • Tractaments de desinsectació, desinfecció i desratització per possibilitar l'habitabilitat de la llar.
  • Ajuts excepcionals de suport familiar per adquirir equipament bàsic de primera necessitat.

A qui s’adreça?

A persones i/o famílies amb problemàtica social i/o econòmica ateses pels serveis bàsics d'atenció social.

Com s’hi pot accedir?

A través del servei d'atenció social d'urgència i emergència social, dirigint-se a la Oficina Integral d'Atenció Social (OIAS) o als Equips Bàsics d'Atenció Social (EBAS), en cas de disposar d'un o una professional de referència dels serveis bàsics d'atenció social.

Cost del servei

Pot haver-hi copagament en funció de la situació econòmica familiar.