Ajuts individuals complementaris de menjador escolar

Què és el servei?

És un ajut econòmic complementari que atorga l’Ajuntament amb l’objectiu de garantir l’accés al servei de menjador escolar dels nens i nenes de les famílies en situació de vulnerabilitat i/o risc d’exclusió social. Aquest ajut està condicionat a la resolució i aprovació de les beques del Consell Comarcal del Baix Llobregat

A qui s’adreça?

A famílies en situació de risc d'exclusió social amb fills i/o filles, ateses pels serveis bàsics d'atenció social.

Com s’hi pot accedir?

A través dels serveis bàsics d'atenció social, dirigint-se a la Oficina Inegral d’Atenció Social (OIAS) o als Equips Bàsics d'Atenció Social (EBAS), en cas de disposar d'un o una professional de referència dels serveis bàsics d'atenció social.

Cost del servei

Gratuït.

Temes relacionats

Ajuda a domicili

Atenció domiciliària en l’àmbit de la neteja i les cures.

Ajuts per a activitats socioeducatives

Ajuts per a activitats socioeducatives.

Ajuts per a alimentació i higiene infantil

Prestació econòmica per cobrir les necessitats bàsiques de la infància.