IntersECCions

IntersECCions a l'Escola Charles Darwin

L’Escola Charles Darwin té com a objectiu fonamental aconseguir l’assoliment de les competències i els valors que permetin a tots els nens i nenes desenvolupar-se en l’àmbit escolar i personal en totes les seves dimensions. Escola catalana, laica i plural, integradora, oberta i participativa a les propostes de l’entorn. La línia pedagògica del centre es basa a potenciar l’aprenentatge significatiu i funcional.

A IntersECCions, aquest curs 2019-2020 desplega el Projecte Auxiliars de conversa a l'Escola Charles Darwin i participa de l’Entorn d’Aprenentatge Auxiliars de Conversa, desplega el Projecte en xarxa Converses Literàries i participa dels Entorn d'Aprenentatge Coordinació Projecte Conversa Literària, Entorn d'Aprenentatge Dinamització Lectora 0-6 i Entorn d'Aprenentatge - Seminari d'Aprofundiment 7-12. També desplega el Projecte LECXIT a l'Escola Charles Darwin, participa de l’Entorn d'Aprenentatge Investiguem, Inventem i desplega conjuntament amb altres comunitats el Projecte Cantata i participa de l’Entorn d’aprenentatge Xarxa d'Especialistes de Música del Prat.

El curs 2018-2019 col·labora activament al Projecte Auxiliars de Conversa d'Anglès, al Projecte LECXIT, al Projecte en xarxa Converses Literàries i al Projecte en xarxa Investiguem, inventem per ser sostenibles, l'Entorn d'aprenentatge  grup de treball projecte Investiguem, inventem per ser sostenibles. 

El curs 2017-2018 participa al Projecte Lecxit,  al Laboratori de lectura, al Laboratori científic, tècnic i digital, a l'Entorn d'aprenentatge mestres de música, i a l'Entorn d'aprenentatge CLIL.

Accions

Projecte en xarxa Converses Literàries

El projecte Converses Literàries sorgeix del Laboratori de Lectura desenvolupat durant el curs 2017-2018 en el qual diferents agents educatius i culturals vinculats a l'àmbit de la lectura...