IntersECCions

IntersECCions a l'Escola Charles Darwin

L’Escola Charles Darwin té com a objectiu fonamental aconseguir l’assoliment de les competències i els valors que permetin a tots els nens i nenes desenvolupar-se en l’àmbit escolar i personal en totes les seves dimensions. Escola catalana, laica i plural, integradora, oberta i participativa a les propostes de l’entorn. La línia pedagògica del centre es basa a potenciar l’aprenentatge significatiu i funcional.

Escola Charles Darwin ha desplegat i participat en les següents accions: