Accions

IntersECCions desenvolupa 3 tipus d’accions en cadascun dels àmbits, en què es troben i col·laboren diferents comunitats per dissenyar projectes, realitzar-los, formar-se o compartir experiències. 

Els LABORATORIS són espais on es dissenyen propostes pràctiques de nous projectes. Partint de necessitats detectades o problemàtiques comunes de les escoles i les comunitats educatives i famílies, es reflexionen i proposen accions concretes amb la col·laboració de professionals diversos.

Els PROJECTES són processos educatius de llarga durada, desenvolupats als centres educatius i dissenyats de manera conjunta entre els equips docents i professionals externs (d'equipaments, d'entitats, tècnics municipals...). Actualment hi ha en actiu projectes de teatre, música, dansa, arts visuals; suport en l'aprenentatge de l'anglès; coneixement de la ciutat, el seu patrimoni i la seva història i tradicions; el projecte Lècxit de foment de la lectura...

Els ENTORNS D’APRENENTATGE són trobades entre professionals destinades a la reflexió, la formació i l’avaluació. Aquests espais permeten també el coneixements d’experiències d’altres programes i contextos, i l’intercanvi d’idees i eines educatives.

Totes les accions

NOVA CERCA

Projecte Cantata

La Cantata Ciutat del Prat neix el curs 2001-2002 com a projecte de ciutat amb la motivació de compartir una...

Entorn d'Aprenentatge Investiguem, Inventem

L’Entorn d’Aprenentatge Investiguem, Inventem neix el curs 2018-2019 i sorgeix arran el laboratori científic, tècnic i digital del curs 2017-2018 com un espai de coaprenentatge, reflexió i coordinació entre tots els centres educatius, equipaments culturals i altres comunitats implicades en els projectes científics, tècnics i digitals que es despleguen col·laborativament i en xarxa. 

Entorn d'Aprenentatge Dinamització Lectora 0-6

L’entorn d’aprenentatge Converses literàries a les aules neix el curs 2018-2019 com espai de formació especialitzada per a docents de tots els centres implicats en el projecte Converses Literàries sorgit  en el marc del Laboratori de Lectura del curs 2017-2018.

Entorn d'aprenentatge Teatre

Els Entorns d’aprenentatge són trobades entre professionals destinades a la reflexió, la formació i l’avaluació dels...

Projecte en xarxa Remena la Nau

Els projectes en xarxa són processos col·laboratius entre diversos centres educatius, equipaments culturals i...

Projecte en xarxa Converses Literàries

El projecte Converses Literàries sorgeix del Laboratori de Lectura desenvolupat durant el curs 2017-2018 el el qual diferents agents educatius i culturals vinculats a l'àmbit de la lectura...

Projecte Auxiliars de Conversa d' Anglès al Centre cívic Palmira Domènech

El projecte Auxiliars de Conversa d’Anglès neix l’any 2017 amb la voluntat d’engegar un projecte a llarg termini per...

Projecte de Cinema a l'Institut Baldiri Guilera

El projecte de cinema té com a principal objectiu proporcionar coneixements audiovisuals i capacitat crítica respecte...

Projecte Dansa-Teatre a l'Institut Baldiri Guilera

El projecte Dansa-Teatre té per objectiu utilitzar el Teatre i la Dansa grupal per desenvolupar una exper...

Projecte Memorables a l’Institut Estany de la Ricarda

Memorables és un projecte de recuperació de la història oral del Prat iniciat per l’institut Estany de La Ricarda. És...

Entorn d’Aprenentatge Xarxa d'Especialistes de Música del Prat

L'Entorn d'Aprenentatge mestres de música neix el curs 2015-2016 com espai per compartir i intercanviar projectes entre professionals de l'àrea de música de primària dels diferents centres educatius d'educatius del Prat amb professionals de l'Escola d'Arts en Viu.

Projecte de Dansa a l’Escola Honorable Josep Tarradellas

Aquest curs 2019-2020 el projecte de Dansa a l’Escola Honorable Josep Tarradellas es desenvolupa també en col...