Impulsar el pensament científic des de la curiositat i la participació activa. Observar i preguntar per entendre el món, investigar per obtenir coneixement fonamentat. Identificar problemàtiques i reptes comuns des d’una mirada crítica i comunitària, imaginant des de la ciutadania respostes creatives i transformadores.

El projecte en xarxa La ciència del vol proposa la col·laboració entre centres educatius i equipaments culturals per fer del pensament científic un espai de treball en comú. Metodologia científica, experimentació i imaginació per explicar el món que ens envolta i passar a l’acció. Iniciat el curs 2017-18 a partir del laboratori científic, tecnològic i digital, és un projecte que ha anat transformant-se pel que fa a la temàtica, consolidant la xarxa de col·laboracions. Té associat l’entorn d’aprenentatge de coordinació del projecte i actualment es realitza amb la implicació de 4 escoles, 1 institut, 2 centres culturals i el CRP del Prat.

Des del curs 2017-18 fins el curs 2019-20 també hi ha participat els centres cívics Jardins de la Pau i Sant Jordi- Ribera Baixa.

Totes les accions

NOVA CERCA

Entorn d'Aprenentatge Coordinació Projecte Investiguem, Inventem: La Ciència del Vol

L’Entorn d’Aprenentatge Investiguem, Inventem neix el curs 2018-2019 i sorgeix arran el laboratori científic, tècnic i digital del curs 2017-2018 com un espai de coaprenentatge, reflexió i coordinació entre tots els centres educatius, equipaments culturals i altres comunitats implicades en els projectes científics, tècnics i digitals que es despleguen col·laborativament i en xarxa. 

Projecte en xarxa La Ciència del Vol (curs 20-21)

El projecte La Ciència del Vol neix en el marc de treball col·laboratiu entre diferents agents educatius i culturals i que es va iniciar el curs 2017-2018 amb el Laboratori científic, tècnic i digital. Es tracta d'un projecte en xarxa on interaccionen diferents centres educatius i equipaments culturals amb voluntat de ser un procés de treball obert a la ciutat.