IntersECCions és una aposta de ciutat que situa l’Educació i la Cultura com a eixos estratègics del municipi i motors de transformació social.

Es planteja el repte d’avançar en la construcció d’una societat més igualitària, equitativa, lliure i democràtica; democràtica; i aquest canvi es vol generar a partir de l’Educació i la Cultura, perquè "sense un canvi cultural no serà possible un veritable canvi social” (PAM 2020-2023).

IntersECCions és un laboratori de política pública que permet dissenyar, assajar i avaluar una acció municipal sostenible des d’una visió i uns criteris innovadors tal com queda reflectit en el manifest del programa.

Manifest del programa Interseccions

Les persones aprenem i fem cultura en tots els espais de la quotidianitat i al llarg de tota la vida. Connectem aquests espais d’aprenentatge, educatius i culturals, per tal d’oferir experiències personals transformadores en qualsevol moment vital de les persones.

Creiem en la cultura horitzontal, feta per la gent i per a la gent, viva, oberta i en col·laboració. Fomentem el coneixement i espais de pràctica cultural i educativa.

L’educació i la cultura entrellaçades poden canviar el món. Fomentem experiències transformadores per ser una ciutadania més conscient, lliure i feliç, que creix a nivell personal i col·lectiu, i ho fem a partir de la implicació directa de la comunitat.

Totes les persones som necessàries per fer comunitat. Entenem la diversitat com un valor fonamental, i treballem per garantir la igualtat d’oportunitats educatives i culturals.

Generem punts de trobada vius entre persones diverses, professionals, entitats, administració pública, col·lectius, veïns i veïnes... Cooperant i compartint veus i mirades, treballem conjuntament en un projecte comú.

Volem aprendre de manera vivencial, enriquint-nos mútuament a partir dels coneixements i les experiències prèvies, però també generant-ne de noves, construint espais per investigar, jugar i experimentar.

Promovem la implicació, l’autonomia de les persones, el pensament col·lectiu crític i una vida digna en comunitat.

Som El Prat, on el món canvia. 

Inici i evolució del programa

  • L'Ajuntament impulsa el 2016, per donar forma al programa IntersECCions, espais de treball conjunt entre els departaments de Cultura i d'Educació.
  • Es fa una diagnosi d'abast municipal per detectar necessitats i potencialitats des d'una perspectiva compartida entre els dos àmbits
  • S'impulsa el marc col·laboratiu amb l'ecosistema educatiu i cultural i es posen les bases pel treball en xarxa
  • El programa es posa en marxa el curs 2017-2018 duent a terme el primer testatge d'accions als centres educatius valorant-ne el funcionament i acabant d'ajustar els elements necessaris per definir l'estructura organitzativa i els processos de treball.
  • A partir d'espais d'avaluació compartits i les valoracions que se n'extreuen, a partir del curs 2018-2019, el programa es dota d'una oficina tècnica que s'encarrega de planificar i coordinar les accions de cada àmbit, així com de documentar, comunicar i avaluar tots els processos.

El programa en dades

Durant el curs 2019-2020 formen part d’Interseccions i les seves accions 12 centres i programes culturals, 31 centres educatius, 8 comunitats i serveis educatius i 4 entitats a més a més de la col·laboració puntual d’un gran nombre d’entitats i serveis municipals.

Es desenvolupen 51 projectes, 4 projectes en xarxa i 11 entorns d’aprenentatge que impliquen la implicació de 380 professionals entre docents, educadors, dinamitzadors, tècnics municipals i altres professionals.

Fruit d’aquest treball en xarxa el programa Interseccions ofereix 11.953 oportunitats de participació en els projectes d’Interseccions.

agents_comunitat_interseccions.jpg

Xarxes

Amb la col·laboració de:

generalitat_ensenyament_educacio_logotip.jpg
Logo_ciutats_educadores.jpg
Logotip_Diputacio.jpg

Contacte