Com treballem?

Desplegar el dret a l'educació i la cultura des d'una perspectiva comunitària i d'equitat comporta transformar la relació de les persones amb la pràctica educativa i cultural. Per donar resposta a aquest objectiu cal una transformació i un canvi en les maneres de fer que involucra tots els agents del municipi.

A partir dels processos de treball que es desenvolupen en el marc d'IntersECCions es generen reptes i oportunitats que afavoreixen la innovació i transformació tant en l'àmbit institucional, comen l'àmbit professional com en les formes de participació en la pràctica educativa i cultural.

Com s'articula el programa?

El programa es desenvolupa a partir de cinc àmbits de coneixement. La transversalitat entre educació i cultura s'articula a partir de tres tipus d'accions, els projectes, els laboratoris i els entorns d'aprenentatges així com espais transversals de trobada entre tots els professionals implicats en el programa. Durant el curs 2019-2020 es van desenvolupar 51 projectes, 4 projectes en xarxa i 11 entorns d'aprenentatge.

Impulsar la lectura i l’escriptura des del gaudi, la curiositat i el compartir. Els projectes de lectura són Converses literàries, Lecxit i Petits Contes.

2021_Interseccions_Spring_Festival_puzzle.jpg

Acostar l’anglès a tota la ciutadania al llarg i ample de la vida de les persones. Formen part d’aquest àmbit els projectes Auxiliars de conversa i English Workshops.

Projecte Entreinstruments Escola Joan Maragall

Democratitzar la pràctica artística amb projectes de música, teatre, dansa i arts visuals en què les persones són protagonistes. En el marc d’aquest àmbit es desenvolupen els projectes d’arts visuals, teatre, dansa i música (Entreinstruments, Cantata i Música amb les Bressols).

Interseccions_cienciadelvol_galileo

Impulsar el pensament científic des de la curiositat i la participació activa. Des d’aquest àmbit s’impulsa el projecte La ciència del vol.

Construir i participar vivencialment en la construcció i posada en valor de la memòria col·lectiva, la recerca històrica i el patrimoni. Remena La Nau, Connexions i Memorables són els projectes impulsats amb relació a aquest àmbit.

formacioconversaliteraria

Són espais on es dissenyen propostes pràctiques de nous projectes. Partint de necessitats detectades o problemàtiques comunes de les escoles i les comunitats educatives i famílies, es reflexionen i proposen accions concretes amb la col·laboració de professionals diversos.

Són processos educatius de llarga durada, desenvolupats als centres educatius i dissenyats de manera conjunta entre els equips docents i professionals externs (d'equipaments, d'entitats, tècnics municipals...). Actualment hi ha en actiu projectes de teatre, música, dansa, arts visuals; suport en l'aprenentatge de l'anglès; coneixement de la ciutat, el seu patrimoni i la seva història i tradicions; el projecte Lècxit de foment de la lectura…

Són trobades entre professionals destinades a la reflexió, la formació i l’avaluació. Aquests espais permeten també el coneixements d’experiències d’altres programes i contextos, i l’intercanvi d’idees i eines educatives.

Més enllà dels espais de governança i de coordinació vinculats al desplegament de projectes o accions de cadascun dels àmbits, en el programa Interseccions existeixen espais compartits de decisió i/o d’intercanvi de caràcter transversal.
ee-grup.jpg

És l'espai més multitudinari i transversal del programa Interseccions. És un espai comú de relació i trobada entre les persones de les comunitats educatives i culturals que han estat implicades en els diferents projectes i espais de treball durant el curs. En aquesta trobada que es celebra al Juliol s’hi apleguen gairebé 200 persones, es generen vincles entre les participants, esdevé una cita per conèixer en més en profunditat les accions que es desenvolupen, i en definitiva, s’assoleix una visió més global del que s’ha fet i està en marxa a fi d’enfortir la dimensió de ciutat del programa. 

Diferents professionals tècnics vinculats al programa s’apleguen al febrer en l’Escola d’hivern, un espai comú on es reflexionen i s’abstreuen aprenentatges a partir de les experiències en marxa i es projecten línies de treball futur. 

191211_rdce_1.jpeg

En diverses ocasions cada curs escolar, les direccions dels centres educatius juntament amb inspecció educativa i membres de l’equip directiu d’Interseccions s’apleguen per tal de compartir i decidir conjuntament alguns eixos de treball vinculats al programa.

Elements clau per una transformació compartida

Els objectius del programa suposen un repte que demana i necessita la transformació en les maneres de treballar d'institucions i professionals per tal que ciutadania puguin experimentar i viure una relació amb l'educació i la cultura diferent i transformadora, tant en l'àmbit col·lectiu com individual.

• Diagnosi prèvia de necessitats.

• Construcció a partir del reconeixement del que ja s’està duent a terme.

• Implicació de l’administració municipal.

• Mirada estratègica, de llarg recorregut.

• Flexibilitat i adaptabilitat als diferents contextos.

• Dotació de recursos humans i econòmics.

• Organització oberta i permeable.

• Treballar en equip entre professionals d’àmbits de treball diferents.

• Conèixer i tenir en compte els ritmes, els condicionants, les necessitats i els interessos de les institucions amb les quals es col·labora.

• Connectar els projectes més enllà de la pròpia institució incorporant-hi entitats, comunitats i ciutadania del context.

• Flexibilitat i escolta activa per incorporar noves metodologies en l’exercici de la pràctica professional.

• Posar l’accent de l’aprenentatge i la pràctica cultural en el procés, defugint de centrar-se en el resultat final.

• Promoure l’aprenentatge i la pràctica cultural col·lectiva des del treball col·laboratiu.

• Possibilitar aprenentatges i pràctiques culturals significatives a partir de l’experiència, la motivació i els interessos personals.

• Activar situacions que facilitin expressar-se i reflexionar.

• Participar de manera activa i des de l’experiència en primera persona.

• Gaudir i connectar-se amb si mateixes des de les emocions, la creativitat, l’interès, la imaginació, l’alegria, la curiositat, el desig, etc.

• Connectar amb la singularitat de la pròpia experiència vital i biogràfica, així com amb la identitat cultural, de gènere, familiar, comunitària...

• Obrir-se a altres punts de vista, fixar l’atenció més enllà del que els és conegut, eixamplar la mirada sobre el món i un mateix, i reflexionar críticament sobre la diversitat i complexitat del món en què vivim.

• Compartir amb altres persones experiències que es desenvolupen en comú i des de la col·laboració obrint possibilitats de conèixer i enfortir vincles amb altres i potenciar l’arrelament comunitari.

• Conèixer i representar la ciutat de manera que inclogui totes les mirades i vivències que la fan créixer, en totes les seves dimensions i potencialitats, connectant agents, entitats i comunitats, enfortint el vincle i el sentiment de pertinença de les persones amb el Prat.