El projecte Converses Literàries sorgeix del Laboratori de Lectura desenvolupat durant el curs 2017-2018 on diferents agents educatius i culturals vinculats a l'àmbit de la  lectura (Ajuntament, escoles bressols, escoles, institut, AMPA, Biblioteca Antonio Martin i CRP) van co-crear un projecte de ciutat en xarxa.

  • El projecte a les escoles Charles Darwin i Galileo Galilei i a l’institut Estany de la Ricarda

Pretén implementar la metodologia de treball de la conversa literària a l’aula, a partir de la lectura en veu alta per part dels docents d’àlbums i llibres il·lustrats especialment seleccionats, com a base per a generar un espai de discussió literària que faciliti una lectura crítica i més rica a partir de la participació de tots els infants i joves.

Els docents implicats són els que porten a terme aquesta metodologia, a partir d’accions de formació i modelatge per part  de persones expertes del grup GRETEL (Grup de Recerca de literatura infantil i juvenil i educació literària de la Universitat Autònoma de Barcelona).

A més a més, es preveu implicar a les famílies en el projecte, facilitant-les estratègies per acompanyar aquestes accions des de l’àmbit familiar, i proposant algunes activitats de lectura compartida en família a les biblioteques de les escoles implicades.

  • El projecte a les escoles bressol municipals Cabusset i Sol Solet

Planteja crear uns primers contactes de qualitat amb la lectura a partir del desenvolupament d’espais de lectura dotats d’obres especialment seleccionades per als infants de 0 a 3 anys, la capacitació de les educadores per tal que tinguin recursos per a dinamitzar aquestes obres i la programació d’activitats de dinamització en horari extraescolar per a les famílies.

 

Treball en xarxa

El treball en xarxa entre la biblioteca municipal, el CRP, centres educatius de la ciutat, AMPA i diferents departaments municipals  ens permet poder dur a terme projectes amb objectius compartits, major abast social i més coherència. Sumant-hi les capacitats i recursos de cadascuna, unificant les capacitats, esforços i posant en relació les accions.  

 

Treball a l'aula

Projecte Converses Literàries a l’Escola Charles Darwin

L’acció s’adreça a tots els cursos (20 classes) en el marc de l’assignatura Intercomunicació i llenguatges i a Llengua (alumnes de 1r de primària). La intervenció amb l'alumnat es realitzarà amb el grup sencer  un cop a la setmana durant 30 minuts de lectura.

Projecte Converses Literàries a l’Escola Galileo Galilei

L’acció s’adreça als alumnes d’infantil (P4)  i els alumnes de 1r, 2n i 4t de primària (8 classes). Els alumnes de 1r i 2n, en mitjos grups, faran 1 h de conversa literària quinzenalment a la biblioteca del centre.  L'alumnat de P4 i 4t la realitzarà en grup sencer un cop a la setmana durant 30 minuts de lectura.

Projecte Converses Literàries a l’Institut Estany de la Ricarda

L’acció s’adreça als alumnes de 1r d’ESO (3 classes). La intervenció amb l'alumnat es realitzarà amb el grup sencer  dos dies a la setmana durant  1 hora de lectura.

Projecte Converses Literàries a l’escola  bressol municipal Cabusset

Es dissenyen  espais  de lectura a les escoles bressol  i accions de dinamització amb famílies. Grups de 0, 1 i 2 anys (8 classes).

Projecte Converses Literàries a l’escola  bressol municipal Sol Solet

Es dissenyen  espais  de lectura a les escoles bressol  i accions de dinamització amb famílies. Grups de 0, 1 i 2 anys (7 classes).

 

Treball amb el centre educatiu i els docents

S’ofereix formació inicial a tots els docents i tècnics de la Biblioteca Antonio Martín implicats en el projecte. Per les escoles i l’institut la formació explora la metodologia de les converses literàries, la lectura en veu alta i  els àlbums il·lustrats. En el cas de les bressol la formació tracta sobre lectura en la primera infància.

En paral·lel a la implementació de la conversa a l’aula, es posa en marxa un seminari per anar compartint i continuar coneixent obres literàries un cop al mes a la Biblioteca. A més a més, les escoles i l’institut reben assessorament especialitzat a l’aula.

Tant les formació, com els assessoraments, com el seminari és portat a terme per persones del grup GRETEL (Grup de Recerca de literatura infantil i juvenil i educació literària de la Universitat Autònoma de Barcelona).

D’altra banda, la Biblioteca Antonio Martín realitza un treball de selecció molt acurada de les obres que aniran a les escoles i seran la base de les converses (es compren i posen en funcionament 10 lots de llibres).

 

Treball comunitari

Es portarà a terme en horari extraescolar, vinculat als projectes de les respectives biblioteques escolars i en estreta col·laboració amb la Biblioteca Antonio Martin, entre l'alumnat i les famílies interessades, en format d’activitats de lectura compartida en família.

El dia 17 de maig es farà una festa de cloenda que s’està dissenyant entre totes les parts que hi participen,  que té per objectiu ensenyar el que s’ha estat fent a l’aula a l’espai públic i interrelaccionar grups de diferents nivells i escoles i altres agents participants.

Festa de les Converses Literàries

Altres accions relacionades

Escola d'Estiu d'Interseccions 2019

L'Escola d'Estiu d'Interseccions és l’espai comú de relació i trobada entre les persones de les comunitats educatives i culturals que han estat implicades en els diferents projectes i espais de treball durant aquest curs 2018/19. Aquesta tercera edició ha tingut lloc el dilluns 1 de juliol, de 9 a 14.15 hores, a l'escola Jaume Balmes. 

Projecte Petits Contes

Petits Contes és un projecte que es desenvolupa des del 2004 al Centre Cívic Jardins de la Pau i que aquest curs 2018...

Projecte LECXIT a l'Escola Joan Maragall

  LECXIT és un programa que té per objectiu incrementar l'èxit educatiu dels infants a través del treball per ...

BUSCADOR D'ACCIONS