Auxiliars de conversa procedents de diferents països de parla anglesa s'incorporen a centres educatius i culturals de la ciutat per fomentar la comunicació oral en llengua anglesa

Els objectius del projecte son millorar les competències en llengua anglesa de la ciutadania i potenciar l’ús de l’anglès en diversos espais de la ciutat tot promovent l'intercanvi cultural. 

Iniciat el curs 2017-2018 a partir de l'English Lab, el projecte s'adreça a l’alumnat d’infantil, primària, secundària i persones adultes de la ciutat. El projecte es desplega durant tot el curs a 20 centres educatius de la ciutat i a 4 centres culturals.

- El projecte als centres educatius

Els centres educatius, d'acord amb el propi projecte de centre, defineixen amb l'auxiliar un projecte d'intervenció. Cada centre decideix els grups d'alumnes amb els que es vol intervenir i la seva intensitat, acordant els espais de participació de l'auxiliar tant en horari lectiu com interlectiu (pati i menjador). En molts casos, aquesta intervenció es revisa o modifica trimestralment per tal d'adjustar-se específicament a les necessitats d'escoles i instituts. A nivell metodològic, l'auxiliar realitza sessions de codocència amb l'especialista d'anglès i també treballa la conversa en grups petits. 

- El projecte als centres culturals

Els centres culturals, amb l'auxiliar de conversa, ofereixen diverses activitats en anglès en format taller trimestral, adreçades al conjunt de ciutadania (infants, famílies, joves i persones adultes) per fomentar la conversa en grup des del gaudi. Les propostes responen a les línies de treball de cada centre i, en tots els casos, les activitats s'adapten als interessos de les persones participants. 

Treball a l'aula

Tot seguit es descriuen les especificitats del desplegament del projecte a cada centre per aquest curs.

 Esc Bernat Metge  Ingrid (Austràlia)

 Intervé en tots els curs d’infantil i de primària a l’assignatura d’anglès. També ha participat activament als Jocs Florals (Certamen Literari) i ha donat suport en la preparació de cançons pel concert de Nadal. 

 Esc Charles Darwin  Celestine (Kènia)

 Intervé a primària a les assignatures d’anglès i ciències, fent conversa en petits grups. Participa del club de teatre (5è i 6è) i realitza activitats a l’hora del pati. 

 Esc del Parc  Diljot (Índia)

 Intervé a infantil, amb els grups de P4 i P5, i a l’últim cicle de primària (5è i 6è) a l’assignatura d’anglès i d’educació física. També ha col·laborat amb la preparació d’una obra de teatre musical en anglès (The little mermaid) amb 5è i 6è.

 Esc Galileo Galilei  Heena (Índia)

 Intervé de P5 a 6è a l’assignatura d’anglès i ciències (3r).  Intervé a l’hora del pati i a l’hora del menjador.

 Esc Jaume Balmes  Habba (Gàmbia)

 Intervé a l’assignatura d’anglès, amb els grups de P5 fins a 6è. També realitza activitats lúdiques durant l’hora del pati. Ha participat en altres activitats de Halloween i de Nadal (celebració del Nadal arreu del món).

 Esc Joan Maragall  Hannah (Gales)

 Intervé a infantil (P4 i P5) proposant jocs, també a l’hora del pati, i a primària, participant de les assignatures d’anglès (de 1r a 6è), plàstica (1r i 4t), educació física (1r) i ciències (4t). 

 Esc Jacint Verdaguer  Tyler (Estats Units)

 Intervé a infantil i primària a l’assignatura d’anglès, i amb el cicle superior, participa també a l’assignatura de ciències. També realitza activitats durant l’hora del menjador. 

 Esc Ramon Llull  Maja (Suècia)

 Intervé a l’assignatura d’anglès de tots els grups d’infantil i primària amb tot el grup i fent conversa amb petits grups. Durant l’hora del pati proposa jocs de vocabulari amb l’alumnat de cicle superior. 

 Esc Sant Jaume  Hannah (Canadà)

 Intervé a infantil (rutines) i a primària (anglès, robòtica i plàstica). Jocs en petit grup a l'hora de menjador (4t, 5è i 6è).

 Esc H. Josep Tarradellas  Andrei (Anglaterra)

 Intervé a infantil (P4 i P5), a l’assignatura de Psicomoció, i a tots els cursos de primària, a l’assignatura d’anglès.  Realitza activitats de conversa a l’hora del pati. 

 IE del Prat  Ingrid (Austràlia)

 Intervé a l’assignatura d’anglès, amb tots els grups de primària i secundària.

 IE Pepa Colomer  Sehar (Pakistan)

 Intervé a primària (de 2n fins a 6è) i secundària (de 1r fins a 3r d’ESO) a l’assignatura d’anglès, treballant amb petits grups. Intervé també a l’hora del pati (infants) i realitza conversa en anglès amb docents durant l’hora del menjador.

 Ins Baldiri Guilera  Mercy (Kènia)

 Intervé a l’assignatura d’anglès amb tots els grups d’ESO i amb 1r de batxillerat. Fa diferents activitats com per exemple debats sobre temes d’actualitat com el canvi climàtic.

 Ins Salvador Dalí  Suzanne (Anglaterra)

 Intervé a l’assignatura d’anglès en tots els cursos d’ESO i batxillerat, a l’assignatura de projectes del 1r cicle d’ESO, a més de realitzar activitats de conversa extracurriculars i durant l’hora del pati. 

 Ins Estany de la Ricarda  Andriy (Irlanda)

 Intervé a l’assignatura d’anglès amb els grups d’ESO i 1r de batxillerat i a dues assignatures optatives del primer cicle d’ESO. 

 Ins Ribera Baixa  Winny (Kènia)

 Intervé amb tots els grups d’ESO i de batxillerat dins l’assignatura d’anglès, treballant la conversa en petits grups.

 Ins El Prat de Llobregat  Hannah (Gales)

 Intervé al primer cicle d’ESO, en les assignatures d’anglès i de l’àmbit científic (laboratori de biologia i física), i a 3r d’ESO acompanya el projecte sobre art al carrer (Banksy).  

 Ins Les Salines  Hiral (Índia)

 Intervé en diverses matèries de Grau mitjà i Grau superior. Fa servir el joc i el role play per practicar la llengua i prepara l'alumnat per les entrevistes de feina. 

 Ins Illa dels Banyols  Hiral (Índia)

 Intervé en diverses matèries de Grau mitjà i Grau superior. Fa servir jocs (com el Pictionary), Flashcards i vídeos sobre la cultura de diferents països. Utilitza vocabulary tècnic. 

 CFA Terra Baixa  Mercy (Kènia)

 Intervé a les assignatures d’anglès (1,2 i 3) i a GESO 2. Fa servir el role play (situacions reals en restaurants, viatges...) per fomentar la comunicació oral. 

 Biblioteca Antonio Martín

 Suzanne (Anglaterra) i Maja (Suècia) 

 Realitzen el taller lúdic infantil Kids Corner (3 grups: 3 a 4, 5 a 6 i 7 a 12 anys) amb la participació de les famílies (activitats 3-6 anys), el taller de conversa per a adults English Corner (2 nivells: Intermediate i Advanced) i el club de lectura Enjoy Reading (mensual). 

 CC Jardins de la Pau

 Andrei (Anglaterra)

 Realitza el taller lúdic infantil English for kids (joc, lectura i arts escèniques) amb la participació de les famílies un cop al mes, i el taller per a adults Tea with Andrei (conversa sobre actualitat, cuina i vacances, i jocs de taula). 

 CC Palmira Domènech

 Andrei (Anglaterra)

 Realitza el taller lúdic infantil English Playground (jocs i cançons) amb la participació de les famílies un cop al mes, i el taller per a adults English Chat (conversa sobre entreteniment, mitjans de comunicació i xarxes socials). 

 CC Sant Jordi - Ribera Baixa

 Hiral (Índia)

 Realitza el taller lúdic infantil Handmade in English (manualitats) amb la participació de les famílies un cop al mes, i el taller per adults Cooking in English (receptes índies). 

Treball amb el centre i l'equip professional

Els espais de coordinació i formació amb les persones referents del projecte als centres faciliten també millores metodològiques. Per aquest motiu s'organitzen, amb freqüència setmanal, diverses coordinacions entre professorat i l'auxiliar. Aquestes sessions serveixen per dissenyar algunes sessions conjuntament, intercanviar propostes d'activitats, fer seguiment de l'alumnat així com compartir coneixements pedagògics i lingüístics. 

Treball en xarxa

El projecte té associat l'entorn d'aprenentatge Auxiliars de Conversa el qual serveix per analitzar, des de diferents perspectives, la incorporació de la figura de l’auxiliar de conversa als centres participants del projecte amb la finalitat de proposar millores, compartir bones pràctiques i aprendre entre iguals. També és l'espai per dissenyar i organitzar l'Spring Festival.

Compartir amb la ciutat

Cada curs s'organitza l'Spring Festival, una proposta festiva d’anglès on les persones participants al projecte Auxiliars de Conversa mostren a la ciutadania la feina realitzada al llarg del curs  amb l’auxiliar de conversa, i on elles son les màximes protagonistes. 

L'Spring Festival 2022 es desenvolupa al voltant de la temàtica comuna de la diversitat de cultures dels països d'origen de les auxiliars (Canadà, India, Kenya, Estats Units, Anglaterra, Gàmbia, Austràlia, Escòcia i Pakistan). Durant la primera setmana de maig, l'alumnat participa d'activitats en anglès mitjançant les quals coneixen manifestacions culturals d'arreu del món (cançons, festes, jocs, rituals, artesania, gastronomia, etc.). Les diverses activitats creades s'enregistren en format vídeo i es difonen mitjançant una pàgina web per tal de convidar a tots els centres i ciutadania a participar-hi. 

A més de l'Spring Festival, algunes escoles han realitzat exposicions o representacions teatrals en anglès que han mostrat a les famílies. 

Vols saber més informació del projecte?

Anglès a Jardins

Intercanvi lingüistic i cultural, pel foment de la llengua anglesa.

Parla Anglès a la Palmira

Des de l'any 2020, l'anglès forma part de la Palmira oferint propostes gratuïtes.

Auxiliars de conversa en anglès

Espais de pràctica de l'anglès dins del projecte d'Auxiliars de Conversa del programa...

Notícies del projecte del curs 2021-2022

Veure totes

divendres, 8 octubre, 2021 - 09:30

Diversitat lingüística amb una àmplia oferta de propostes en anglès

20 centres educatius i 4 centres culturals comptaran amb l’acompanyament de l...

divendres, 4 febrer, 2022 - 12:15

Les emocions juguen un paper important en l’aprenentatge d’una llengua estrangera

Els nens i nenes poden practicar l’anglès en activitats gratuïtes als centres...

dilluns, 28 març, 2022 - 12:00

Aprendre anglès a qualsevol edat

Propostes grupals de pràctica de la llengua anglesa a centres culturals i...

divendres, 13 maig, 2022 - 11:00

Explosió de cultures en la 3a edició de l'Spring Festival

Una setmana d'activitats en anglès als centres educatius i culturals del Prat

Vídeos del projecte

Merry Christmas from Language Assistants Project!

Media Root

Altres accions relacionades

Projecte Auxiliars de Conversa

Auxiliars de conversa procedents de diferents països de parla anglesa s'incorporen a centres educatius i...

BUSCADOR D'ACCIONS