Els projectes en xarxa són processos col·laboratius entre diversos centres educatius, equipaments culturals i entitats. Es participa des de la corresponsabilitat i la implicació, tant en el disseny del projecte, com en la seva coordinació i desenvolupament. Són una eina per afavorir la intersecció entre educació i cultura des d’una perspectiva comunitària i a escala de ciutat.

Aquest és el 2n any d’implementació del projecte Converses literàries, que va sorgir del laboratori de l’àmbit de lectura dut a terme durant el curs 2017-2018.

L’objectiu d’aquest nou curs és consolidar el projecte reforçant la conversa literària a l’aula (dinàmiques regulars, capacitació docents...) amb el repte principal de propiciar el rol actiu de les famílies en relació amb el projecte.

Converses literàries té l’objectiu principal de potenciar la conversa literària en horari lectiu i extraescolar amb voluntat de facilitar experiències de lectura crítica que alhora enforteixin els vincles i intercanvis entre centres educatius, famílies i la Biblioteca Antonio Martín.

Treball en xarxa

En aquest projecte en xarxa hi participen les escoles Charles DarwinGalileo Galilei, les escoles bressol Cabusset i Sol Solet , l’institut Estany de la Ricarda, el Centre de Recursos Pedagògics del Prat de Llobregat, la Biblioteca Antonio Martín i l’Ampa de l’Escola Charles Darwin.

 • Espais de coordinació

En el marc de l’entorn d’aprenentatge de coordinació del projecte: de setembre a maig es realitzaran 6 sessions de 2 hores de 17 a 19 h.

En aquest espai es dissenyen i es coordinen les activitats en xarxa i la comunicació del projecte  i alhora s’intercanvien coneixements i reflexions sobre la implementació de la metodologia de converses literàries.

 • Accions en xarxa

Les activitats destinades a reforçar la relació i cooperació entre tots els agents participants es decidiran i dissenyaran conjuntament al llarg del curs en l’entorn d’aprenentatge. Es plantegen tres línies d’acció: activitats impulsades des de la Biblioteca, activitats entre centres educatius i accions per potenciar la relació amb altres col·lectius.

Treball amb els centre educatius i els docents

En el marc d’aquest projecte els centres educatius reben un lot de llibres il·lustrats seleccionats acuradament per la Biblioteca Antonio Martín amb un criteri de qualitat i idoneïtat per poder desenvolupar el treball pedagògic que planteja la metodologia de Converses literàries. A més, des de la biblioteca es fa un acompanyament a tots els centres educatius al llarg del curs.

Converses Literàries proposa dos entorns d’aprenentatge formatius i de transferència de coneixement que es complementaran amb acompanyaments a l'aula directament als centres educatius:

 • EA Seminari d’aprofundiment en la dinamització lectora 0-6 anys
  • 6 sessions de 2 h mensuals de 17.30-19.30 h, d’octubre a març. 
  • Dirigit a docents d’escoles bressol i cicle infantil i tècnics de la biblioteca. És un espai per aprofundir en la dinàmica de treball de la lectura a l’aula per l’escola bressol i el cicle infantil.

Acompanyaments als centres educatius

Per reforçar el desplegament de les converses literàries i la dinamització lectora a les aules, els centres educatius comptaran amb unes hores d’acompanyament a l’aula per part d’experts en literatura infantil i juvenil. Cada centre educatiu comptarà amb unes 4 o 8 hores d’acompanyament directe (2h per cada cicle educatiu) en funció de les necessitats de cada centre. L’inici i la temporalització de les sessions s’aniran definint al llarg del primer trimestre i en base als coneixements treballats en els seminaris.

Transferència de coneixement

En aquests espais formatius es potencia que cada docent dels centres educatius participants comparteixi els aprenentatges i pràctiques que van desenvolupant a l’aula amb el conjunt dels docents i educadores de la resta de centres participants.

Treball amb l’alumnat

> Projecte Converses Literàries a l’Escola Charles Darwin

Es treballarà el projecte principalment a l’aula. Incorporen als recursos del projecte un repositori digital compartit entre els docents del centre com a guia i catàleg per treballar els àlbums il·lustrats.

 • Cursos on s’intervé: P3 fins a 6è. Totes les línies del centre.
 • Dedicació: 16 sessions quinzenals per cada grup classe.
 • Tipologies d’agrupaments: fins a P5 grup sencer i a partir d’aleshores migs grups.
 • Durada del projecte: octubre 2019-Maig 2020.

> Projecte Converses Literàries a l’Escola Galileo Galilei

Es treballarà el projecte tant a l’aula com a la biblioteca.

 • Cursos on s’intervé: P3 fins a 4t.
 • Dedicació: 1 sessió quinzenal cada grup classe.
 • Tipologies d’agrupaments: Fins a P5 grup sencer i a partir d’aleshores migs grups.
 • Durada del projecte: octubre 2019-juny 2020.

> Projecte Converses Literàries a l’ Institut Estany de la Ricarda

Es planteja treballar fora de l’aula ordinària per tal de trencar la dinàmica habitual. Es plantegen sessions al jardí, a una aula disponible durant l’hora de lectura diferent de la de la classe, a  un replà del centre gens concorregut en aquella hora, etc.

 • Cursos on s’intervé: 1r ESO i 2n ESO.
 • Dedicació: 2 sessions setmanals cada grup classe.
 • Tipologies d’agrupaments: mig grup.
 • Durada del projecte: octubre 2019-juny 2020.

> Projecte Converses Literàries a l’Escola Bressol Sol Solet

Es treballarà el projecte tant a l’aula com a l’espai de lectura obert a famílies.

 • Cursos on s’intervé: P5 fins a 6è.
 • Dedicació setmanal: 1 hota setmanal, cada grup classe.
 • Tipologies d’agrupaments:  Grup sencer.
 • Durada del projecte: octubre 2019-Juny 2020.

> Projecte Converses Literàries a l’Escola Bressol Cabusset

Es treballarà el projecte tant a l’aula com a l’espai de lectura obert a famílies.

 • Cursos on s’intervé: 1 grup nadons, 3 grups caminants i 4 grups dels grans.
 • Dedicació setmanal: 1 sessió setmanal.
 • Tipologies d’agrupaments: el grup segons les edats van dels 8 infants fins a 20.
 • Durada del projecte: octubre 2019-maig 2020.

> Projecte Converses Literàries a la Biblioteca Antonio Marín

La Biblioteca coordina les formacions que s’ofereixen als docents.

També s'encarrega de dissenyar i dinamitzar activitats de lectura compartida amb tots els grups classe implicats: 46 (de parvulari, primària i secundària). En algunes ocasions aquestes accions es faran a les aules i en d’altres a la biblioteca. Entre les propostes que es vincularan al projecte es faran presentacions dels lots de llibres del projecte o experiències lectores que suposin pels alumnes una immersió en la literatura.

 • Cursos: Per a tots els nivells educatius.
 • Dedicació: Es preveu fer 8 sessions cada mes, de mitjana.
 • Tipologies d’agrupaments:  Grup sencer.
 • Durada del projecte: novembre 2019-maig 2020.

Treball amb les comunitats

Aquest curs es vol reforçar la vinculació amb les famílies perquè tinguin un rol actiu i obrir el projecte a altres comunitats.

Durant el laboratori desenvolupat durant el 2017-18 per dissenyar el projecte de Converses Literàries ja es va comptar amb la presència de l’ AMPA del centre educatiu Charles Darwin per tal d’incorporar al projecte el punt de vista de les famílies.

Algunes accions previstes amb aquest objectiu són: tallers de contes infantils amb famílies, comissió de famílies per representar contes als espais del centre, informar sobre el projecte a les famílies al inci de curs, sessions d'aula obertes a famílies perquè vegin com es treballa la conversa literària, etc.

Compartir amb la ciutat

En l’entorn d’aprenentatge es dissenyaran les accions que en el marc de Compartim Interseccions permetran compartir amb tot l’alumnat i la ciutat el procés i resultat del projecte.

Notícies del curs 19-20 sobre Converses Literàries

Veure totes

dijous, 20 febrer, 2020 - 10:00

'Converses literàries' promou la participació activa de les famílies

En l'entorn d'aprenentatge s'ha treballat la implicació de mares i pares a...
converses_literaries_institut.jpg

dijous, 7 novembre, 2019 - 18:30

El projecte Converses literàries es consolida i s'amplia en el segon curs d’aplicació

Forma part de l'àmbit de la lectura del programa municipal IntersECCions

Recomanacions i recursos del projecte Converses Literàries en temps de confinament

Recomanacions i recursos del projecte Converses Literàries en temps de confinament (Recomanacions i propostes del projecte Converses Literàries en temps de confinament - 500584 bytes)

Consulta tots els llibres del projecte!

Recull de llibres del projecte Converses Literàries, curs 2018-2019 (pdf - 2274936 bytes)

Vídeos Converses Literàries

Altres accions relacionades

Projecte en xarxa Petits Contes

Amb l'acompanyament del Centre Cívic Jardins de la Pau, l'alumnat crea històries i contes de forma col...

Projecte LECXIT

Persones voluntàries acompanyen infants de primària mitjançant sessions conjuntes de lectura oral per tal de millorar...

Projecte en xarxa Converses Literàries

Converses literàries és un projecte en xarxa que enforteix els vincles entre centres educatius, el Centre de Recursos...

BUSCADOR D'ACCIONS