IntersECCions és un programa de ciutat que involucra tot l'ecosistema educatiu i cultural del municipi. Durant el curs 2019-2020 el programa es desenvolupa a partir del treball en xarxa de 12 equipaments culturals, 31 centres educatius, 4 entitats culturals i 8 serveis i comunitats educatives a partir d'un marc cooperatiu basat en la corresponsabilitat. El programa implica a 381 professionals que, a partir del treball col·laboratiu, desenvolupen els projectes d'IntersECCions.

Com ens organitzem?

IntersECCions es desenvolupa amb criteris de corresponsabilitat, transversalitat i sostenibilitat, i per això cal una estructura organitzativa complexa que faciliti la coordinació i cooperació entre els diferents agents que conformen aquesta xarxa de treball. Aquesta estructura ha de ser flexible per adaptar-se a l'evolució del programa i els nous reptes que es plantegen cada curs.

Equip directiu

Direcció de l’àrea de cultura i educació: Pere Nieto

Cap del Servei de cultura: Rafa Milán

Cap de la Secció d’educació: Joan Carles Navarro

Direcció del programa: Cristina Castells

Responsable d’àmbit de lectura: Gemma Font

Responsable d’àmbit d’impuls de l'anglès: Leticia Marfil

Responsable d'àmbit d’educació artística: Marta Ardiaca

Responsable d’àmbit de coneixement de la ciutat: Marga Gómez

Responsable d’àmbit de coneixement científic, tecnològic i digital: Carme Villén

Oficina Tècnica

Direcció d’oficina tècnica: Andrea Arasa

Mediadora territori 1: Anna Aragó

Mediadora territori 2: Lúa López

Mediadora territori 3: Sara Yelo

Responsables de la gestió dels recursos humans i econòmics del programa, de remoure els obstacles que puguin dificultar el seu ple desenvolupament, garantint les condicions necessàries perquè cada àrea compleixi els objectius. Faciliten la integració de les polítiques culturals i educatives en els espais d'intersecció i confluències. Connecten l'encàrrec polític de l'equip de govern amb els diferents nivells d'organització municipal i ciutadana.

Planifica estratègicament el programa, connecta l'àmbit cultural i educatiu, i defineix el pla d'actuació de cada curs. És responsable de l'articulació dels diferents espais de treball de l'organització i del seguiment pressupostari del programa. Marca les directrius de treball de l'oficina tècnica, supervisant els processos de suport metodològic, comunicació i avaluació dels projectes.

La responsable d'àmbit  vetlla per la coherència estratègica a nivell de ciutat de cadascun dels àmbits, assegurant també la interrelació entre ells.

Fa un seguiment i acompanyament metodològic dels projectes, laboratoris i entorns d'aprenentatge de cada àmbit en relació als objectius estratègics del programa. Recolza el desenvolupament de les diferents accions  i faciliten la coordinació entre elles. Coordina la seva comunicació i avaluació vetllant alhora per la interrelació entre els diferents agents del programa.

Son responsables del disseny dels projectes, laboratoris i entorns d'aprenentatge i el seu desenvolupament, conjuntament amb el centres educatius i equipaments implicats en cada acció. Acompanya i coordina a educadors/es i dinamitzadors/es, tant a nivell metodològic com a nivell de producció dels processos de treball.

Participen dels espais de coordinació dels projectes, laboratoris i entorns d'aprenentatges i desenvolupen el treball amb l'alumnat i altres participants en els propostes vinculades a IntersECCions. En la majoria de projectes es treballa des de la co-educació facilitant així els aprenentatges metodològics entre professionals de perfil divers.

Comunitats que formen Interseccions

IntersECCions involucra a 12 centres i programes culturals, 31 centres educatius, 8 serveis i entitats educatives i 4 entitats culturals, a més a més de la col·laboració puntual d’un gran nombre d’entitats i serveis municipals. Podeu veure la participació de cadascuna de les comunitats en el programa, accedint a la secció de Comunitats.

Escola Bernat Metge

Escola Bressol El Cabusset

Escola Bressol La Blaveta

Escola Bressol La Granota

Escola Bressol Sol Solet

Escola Charles Darwin

Escola d’Adults Terra Baixa

Escola del Parc

Escola Educació Especial Can Rigol

Escola Galileo Galilei

Escola Honorable Josep Tarradellas

Escola Jacint Verdaguer

Escola Jaume Balmes

Escola Joan Maragall

Escola Mare de Déu del Carme

Escola Ntra. Sra. del Mar - García Lorca

Escola Oficial d’Idiomes del Prat

Escola Ramon Llull

Escola Sant Jaume

Institut Baldiri Guilera

Institut El Prat de Llobregat

Institut Escola del Prat

Institut Escola Pepa Colomer

Institut Estany de la Ricarda

Institut Illa dels Banyols 

Institut Les Salines

Institut Ribera Baixa

Institut Salvador Dalí

La Seda de Barcelona

Llar d’infants Dumbo

Arxiu Municipal del Prat

Biblioteca Antonio Martín

Centre Cívic Jardins de la Pau

Centre Cívic Palmira Domènech

Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa

Cèntric Espai Cultural

Escola d’Arts Visuals del Prat

L’Escola d’Arts en Viu

La Capsa

La Nau de Cultura Popular

Teatre L’Artesà - El Modern

/UNZIP - Centre d’Art Torre Muntadas

ASCAP (Associació de Suport a la Creació Audiovisual del Prat)

Associació L’Atòmica

El Nus (Federació d’Entitats de Cultura Popular i Tradicional Catalana del Prat)

Teatre Kaddish

AFA Escola Sant Jaume

AMPA Escola Charles Darwin

AMPA Escola Honorable Josep Tarradellas

AMPA Institut Estany de la Ricarda

AMPA Institut Salvador Dalí

Centre de Recursos Pedagògics del Prat

CESIRE (Centre de Recursos Pedagògics Específics de Suport a la Innovació i la Recerca Educativa)

Famílies Jaume Balmes

Fundació Jaume Bofill

Entitats

AFA Escola del Parc

AFA Escola Jacint Verdaguer

AFA Escola Joan Maragall

AFA Escola Ramon Llull

AFA Institut Escola Pepa Colomer

Amics de Sant Cosme

Amics del Modelisme Ferroviari

Amics Pota Blava

AMPA Escola Bernat Metge

AMPA Escola Galileo Galilei

AMPA Institut Baldiri Guilera

AMPA Institut Escola del Prat

AMPA Institut Ribera Baixa

Aso. Salvadoreña en Catalunya (ASCA)

Ass. Amics de la Sardana del Prat

Ass. Ball de Diables del Prat

Ass. Castellers del Prat de Llobregat

Ass. Colla Bastonera del Prat de Llobregat

Ass. Cultural dels Sants Metges del Prat de Llobregat

Ass. Cultura Islàmica

Ass. de Gent Gran Delta del Llobregat

Ass. de Puntaires del Prat

Ass. de Veïns i Veïnes del Nucli Antic

Ass. de Veïns Sant Cosme i Sant Damià

Ass. de Veïns Sant Jordi - Ribera Baixa

Ass. Gegantera Delta del Prat de Llobregat

Ass. Gegantera Recreativa del Prat

Ass. Picacrestes, Colla Dansaire del Prat de Llobregat

Banda de música del Prat

Centre de dia Sant Cosme l’Onada

Club de Petanca Sant Cosme

Colla de Diables del Prat

Cooperativa Obrera de Viviendas

Dones Sàvies de Sant Cosme

Fundació Catalana de l’Esplai (Fundesplai)

Fundació Secretariado Gitano

Grups Associats pel treball social, cultural, comunitari i ambiental (GATS)

Grup infantil Sant Cosme (GISC)

Joventut Banu Prat

Llar d’avis Onze de Setembre

Llar Hebre

Roda Blava

Saó-Prat Associació

Trabucaires del Prat


Serveis municipals

CEM Julio Méndez

El Prat Comunicació

Gent gran (Horts lúdics)

Manteniment i serveis

Participació ciutadana (Voluntariat)

Pla d’Actuació Sant Cosme (PASC)