Entitats educatives

Totes les comunitats

Buscant comunitats...

IntersECCions a l'AMPA Honorable Josep Tarradellas

L’AMPA de l’Escola H. Josep Tarradellas és el punt de trobada entre les famílies i la direcció del centre. L’AMPA...

IntersECCions a l'Ampa Institut Salvador Dalí

L’AMPA de l’Institut Salvador Dalí és l’entitat sense afany de lucre, que agrupa les mares, els pares i tutors/res...

IntersECCions a l'AMPA Charles Darwin

L’AMPA de l’Escola Charles Darwin és una associació sense afany de lucre formada per mares i pares d’alumnes i...

IntersECCions a l'Associació de Famílies de l'Escola Sant Jaume

L’Associació de Famílies d’Alumnes Sant Jaume és una entitat sense ànim de lucre on les famílies de l’alumnat...

IntersECCions a l'AMPA de l’Institut Estany de la Ricarda

L’AMPA de l’Institut Estany de la Ricarda és l’entitat que agrupa a les mares i els pares d’alumnes per a la defensa...

Interseccions amb les Famílies de l'Escola Jaume Balmes

La comunitat de famílies de l’escola Jaume Balmes té una participació activa en la vida del centre educatiu, col...