Centres i serveis educatius

Totes les comunitats

Buscant comunitats...

IntersECCions a l'Escola Bernat Metge

L’Escola Bernat Metge entén l’acció educativa com un procés de construcció en què l’alumnat ha de ser protagonista...

IntersECCions a la Llar d'Infants Dumbo

La Llar d’Infants Dumbo és un centre d’educació infantil de primer cicle amb titularitat del Departament d...

IntersECCions a l'Escola Bressol Municipal El Cabusset

L’Escola Bressol Municipal El Cabusset és un centre educatiu de titularitat municipal adreçat a infants de 4 mesos a...

IntersECCions a l'Escola Bressol Municipal La Blaveta

L’Escola Bressol Municipal La Blaveta és un centre educatiu de titularitat municipal adreçat a infants de 4 mesos a 3...

IntersECCions a l'Institut Escola Pepa Colomer

L’Institut Escola Pepa Colomer posa l’èmfasi en la formació integral de la persona, amb l’objectiu prioritari de...

IntersECCions a l'Escola Bressol Municipal La Granota

L’Escola Bressol Municipal La Granota és un centre educatiu de titularitat municipal adreçat a infants de 4 mesos a 3...

Interseccions a l'Escola Bressol Municipal Sol Solet

L’Escola Bressol Municipal Sol Solet és un centre educatiu de titularitat municipal adreçat a infants de 4 mesos a 3...

IntersECCions a l'Escola Can Rigol

L’Escola Can Rigol acull alumnes amb necessitats educatives especials des dels tres fins als divuit o vint anys, amb...

IntersECCions a l'Escola Charles Darwin

L’Escola Charles Darwin té com a objectiu fonamental aconseguir l’assoliment de les competències i els valors que...

IntersECCions a l'Escola del Parc

L’Escola del Parc treballa perquè l’alumnat desenvolupi les competències d’aprendre a ser, a actuar de manera...

IntersECCions a l'Escola Galileo Galilei

L’Escola Galileo Galilei promou la participació a través de reunions de famílies o assemblees d’alumnes, entre d...

IntersECCions a l'Escola Jacint Verdaguer

L’Escola Jacint Verdaguer fomenta valors i hàbits referits a la salut, la conservació del medi ambient, la cooperació...