Entorn d'Aprenentatge Coordinació Investiguem, Inventem per ser més sostenibles (curs 2018-2019)

Els entorns d’aprenentatge són trobades entre professionals destinades a la reflexió, la formació i l’avaluació dels processos de treball que es desenvolupen en relació amb els projectes del Programa Interseccions. Són espais de coordinació i co-creació d’activitats conjuntes i alhora permeten conèixer altres experiències i metodologies de treball facilitant l’intercanvi d’idees i eines educatives.

A través dels entorns d’aprenentatges es potencia el treball en xarxa entre diferents agents, afavorint la interrelació entre centres educatius, equipaments culturals, AMPA/AFA, entitats culturals i socials. És un espai per impulsar un marc de cooperació i corresponsabilitat per abordar la interrelació entre educació i cultura des d'una dimensió comunitària i a escala de ciutat. En el marc d’aquest treball en xarxa aquests espais tenen, pels docents, el  reconeixement  del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya a través del Centre de Recursos Pedagògics del Prat de Llobregat.

L’entorn d’aprenentatge de coordinació del projecte Investiguem, Inventem per ser més sostenibles neix el curs 2018-2019 com a grup de treball entre  tots els centres implicats en el projecte en xarxa Investiguem, inventem per ser sostenibles sorgit del  Laboratori científic, tècnic i digital del curs 2017-2018. Es concep com un espai de coaprenentatge, reflexió i autoformació dels projectes científics, tècnics i digitals desenvolupats a l’aula a partir d’un treball col·laboratiu entre les comunitats participants en el projecte; a més és un espai de programació, seguiment i avaluació de les diferents línies de treball que deriven del projecte.

Objectius

  • Millorar les competències professionals del professorat.
  • Promoure la incorporació de canvis metodològics en l’àrea cientifico-tècnic-digital, especialment pel que fa a la implementació de metodologies de treball en xarxa intercentre no habituals al context escolar.
  • Fomentar la pràctica científica, tècnica i digital basades en projectes col·laboratius.
  • Facilitar la coordinació pedagògica entre professors del mateix projecte, i potenciar la transversalitat del projecte establint espais de treball comú interescolars entre els diferents docents de les escoles i altres agents del municipi externs a l’estructura del centre.
  • Proporcionar un espai de coaprenentatge, reflexió i autoformació en el propi centre on es desenvolupa l’activitat, així com en un espai interescolar.
  • Garantir mecanismes de seguiment i avaluació dels projectes a partir de processos d’investigació-acció dins de cada centre per establir millores basades amb els objectius de cada projecte, de l’àmbit científic-tècnic-digital i del conjunt del programa IntersECCions.
  • Coordinar les accions de documentació i comunicació de cada projecte amb les accions desenvolupades des del Programa.

Desenvolupament

Pel bon funcionament de la coordinació i la implementació del projecte a cada centre educatiu, aquest grup de treball té tres nivells de funcionament:

  • Un nivell de treball entre totes les comunitats participants (6 sessions de 2h repartides al llarg de tot el curs. Es realitzen al Centre Cívic Sant Jordi Ribera Baixa).
  • Un nivell de treball regular i específic a l’aula (26h a cada centre educatiu).
  • Un nivell de treball on-line per la consulta, acompanyament i preparació de materials per les sessions presencials (30h per curs acadèmic).

Comunitats participants

El grup de treball que coordina el projecte Investiguem, inventem per ser més sostenibles està conformat per docents i professionals que intervenen en els 5 centres en els quals es desplega aquest projecte: Escola del ParcEscola Bernat MetgeEscola Galileo GalileiEscola Charles Darwin i Institut Baldiri Guilera. A més a més, hi participen el Centre Cívic Sant Jordi Ribera Baixa i el Centre Cívic Jardins de la Pau, el Centre de Recursos Pedagògics del Prat (CRP El Prat) així com personal tècnic de cultura, d’educació i d’IntersECCions.

Altres accions relacionades

Projecte "El món dels videojocs"

Projecte col·laboratiu entre el Centre Cívic Jardins de la Pau i l’Escola Jacint Verdaguer en el qual l’alumnat de 3r...

Projecte en xarxa Investiguem, Inventem

Projecte col·laboratiu entre centres educatius i culturals per apropar el pensament científic a l’alumnat i a la...

BUSCADOR D'ACCIONS