Projecte Auxiliars de Conversa d'Anglès a l'Escola Charles Darwin

El projecte Auxiliars de Conversa d'Anglès neix amb la voluntat d'engegar un projecte a llarg termini per transformar la realitat lingüística del Prat. Potencia l'ús de l'anglès en diversos àmbits culturals i la seva visibilitat a la ciutat, millora les competències en llengua anglesa de l'alumnat i impulsa la innovació metodològica i la capacitació del professorat.

El projecte aposta per l'entrada a l'aula d'auxiliars de conversa de forma continuada. La pràctica recurrent dels alumnes amb la llengua anglesa s'acompanya del seu ús en diferents contextos culturals i d'aprenentatge. Potenciant l'intercanvi cultural, la relació entre espais lectius i no lectius i el treball en xarxa es reforça el caràcter comunitari de l'aprenentatge i el vincle amb la ciutat. Els espais de coordinació i formació amb els docents faciliten també les millores metodològiques als centres educatius.

Aquest curs 2018-2019 hi participen 8 escoles de primària, 4 instituts, 1 escola d'adults i la Biblioteca Antonio Martin.

L'escola Charles Darwin és pionera en metodologies AICLE, fa Science , Arts i Medi en llengua anglesa des de fa alguns cursos.

El projecte Auxiliars de Conversa d'Anglès a l'Escola Charles Darwin té diverses àrees d'intervenció:

Treball en el temps no lectiu

L'auxiliar donarà suport a l'equip del centre per tal d'intervenir en el màxim de grups per fomentar l'oralitat i la comprensió de l'anglès treballant en petits grups fora de l'aula.

Treball amb el centre educatiu i els docents

Es preveu la realització de classes de conversa per part de l'auxiliar amb el professorat, amb el doble objectiu d'integrar l'auxiliar al centre i també perquè el professorat pugui millorar les seves competències comunicatives en llengua anglesa.

 

Altres accions relacionades

Escola d'Estiu d'Interseccions 2019

L'Escola d'Estiu d'Interseccions és l’espai comú de relació i trobada entre les persones de les comunitats educatives i culturals que han estat implicades en els diferents projectes i espais de treball durant aquest curs 2018/19. Aquesta tercera edició ha tingut lloc el dilluns 1 de juliol, de 9 a 14.15 hores, a l'escola Jaume Balmes. 

Projecte Auxiliars de Conversa d'Anglès a l'Escola Sant Jaume

El projecte Auxiliars de Conversa d’Anglès neix amb la voluntat d’engegar un projecte a llarg termini per transformar...

Projecte en xarxa Spring Festival

El projecte Spring Festival sorgeix del laboratori English Lab desenvolupat durant el curs 2017-2108  amb diferents...

BUSCADOR D'ACCIONS