IntersECCions

IntersECCions a l'Escola Pepa Colomer

L’Institut Escola Pepa Colomer posa l’èmfasi en la formació integral de la persona, amb l’objectiu prioritari de proporcionar a l’alumnat la capacitat d’aplicar els coneixements als problemes de la vida professional i personal, combinant el saber, les habilitats i les actituds en tot tipus de contextos i al llarg de tota la vida.

A IntersECCions, aquest curs 2019-2020 desplega el Projecte Auxiliars de conversa a l'Institut Escola Pepa Colomer i participa de l’Entorn d’Aprenentatge Auxiliars de Conversa, desplega el Projecte Arts Visuals a l'Institut Escola Pepa Colomer i participa de l’Entorn d'Aprenentatge Arts Visuals, desplega el Projecte EntreCordes a l’Institut Escola Pepa Colomer i participa de l’Entorn d’Aprenentatge EntreInstruments. Realitza el Projecte LECXIT a l'Escola Pepa Colomer i desplega conjuntament amb altres comunitats el Projecte Cantata i participa de l’Entorn d’aprenentatge Xarxa d'Especialistes de Música del Prat.

El curs 2018-2019 col·labora activament al Projecte Arts Visuals, al Projecte Entrecordes, al Projecte LECXIT, a l'Entorn d'aprenentatge Arts Visuals i Cinema i a l'Entorn d'aprenentatge Grup de seguiment Entreinstruments

En el curs 2017-2018  desenvolupa el Projecte d'Arts Visuals amb Amics de l'Art del Prat, el Projecte Entrecordes amb l'Escola Municipal de Música, i el Projecte LECXIT. Participa als Entorns d'aprenentatge EntreInstruments i a l'Entorn d'aprenentatge mestres de música. 

Institut Escola Pepa Colomer ha desplegat i participat en les següents accions: