IntersECCions

IntersECCions a l'Escola Pepa Colomer

L’Institut Escola Pepa Colomer posa l’èmfasi en la formació integral de la persona, amb l’objectiu prioritari de proporcionar a l’alumnat la capacitat d’aplicar els coneixements als problemes de la vida professional i personal, combinant el saber, les habilitats i les actituds en tot tipus de contextos i al llarg de tota la vida.

Institut Escola Pepa Colomer ha desplegat i participat en les següents accions: