Escola Pepa Colomer

Escola Pepa Colomer

Adscrita a l'Institut Baldiri Guilera.

L'escola Pepa Colomer és un centre de doble línia de nova creació. Neix amb un projecte educatiu singular, perquè és un dels pocs centres públics de tot Catalunya que ofereix, dins l'horari lectiu, música, dansa, teatre, circ i arts visuals i plàstiques com a pilars fonamentals en la formació integral del seu alumnat. 

L'escola posa l’èmfasi en la formació integral de la persona, amb un ensenyament centrat en l’assoliment de totes les competències imprescindibles per al desenvolupament acadèmic, personal, interpersonal, social i professional dels infants. Compta amb un equip docent innovador, que treballa amb metodologies actives (aprenentatge cooperatiu, treball per projectes, ambients d'aprenentatge...). 
L’objectiu prioritari és proporcionar a l’alumnat la capacitat d’aplicar els coneixements als problemes de la vida professional i personal, combinant el saber, les habilitats i les actituds en tot tipus de contextos (a l’escola, a casa i en àmbits extraescolars) i al llarg de la vida com a ciutadans actius en la societat. 

 • Projectes de qualitat i innovació pedagògica: Escola Nova 21. ECCEO i Xarxa de Competències Bàsiques
 • Projectes artístics vinculats a les àrees curriculars (laboratoris artístics, Musicomàtics, apadrinem el nostre patrimoni, Dansa i Educació de l'Institut del Teatre...)
 • Projectes amb artistes externs: Orquestra EntreCordes (violí, contrabaix i ukelele), MUS-E i Basket Beat
 • Escola oberta a les famílies i al barri: formacions, espais de conversa, comissions mixtes, participació en grups interactius i tertúlies dialògiques, preparació de jornades culturals i esportives, classes d'àrab, teatre, informàtica...
 • Projecte lector (maletes lectores, 30 minuts de lectura diària, reforç extraescolar, LECXIT...)
 • Anglès des de P3
 • Escola Verda (hort, material socialitzat, estalvi energètic, reducció de residus, dia de la fruita...)
 • Projecte "El nostre jardí" (bassa amb èssers vius i diversitat de contextos educatius)
 • Sortides i colònies a tots els nivells i cada curs escolar
 • Piscina a 1r i 2n en horari lectiu
 • Subseu de l'Escola Municipal de Música (infants de 4 a 7 anys)
 • Activitats extraescolars organitzades per l'AMPA: futbol, karate, hip-hop, anglès, teatre...
 • Servei d'acollida
 • Projecte Pati Obert 
 • Grans espais exteriors (tres pistes poliesportives, espais de sorra, jocs de pati...) amb materials naturals 
 • Pissarres digitals interactives a totes les aules
 • Aula d’informàtica, ordinadors portàtils i tauletes
 • Sala escènica amb escenari, teló i focus
 • Aula/espai de teatre
 • 4 aules artístiques insonoritzades i amb terra de parquet
 • 2 aules d’anglès
 • Ambients d'experimentació i aula de psicomotricitat
 • Aula de ciències i aula taller
 • 2 biblioteques 
 • Menjador amb cuina pròpia

Logo Pati Obert

Pati Obert

Els patis escolars de la ciutat s'obren com a espai d'ús públic fora d'horari escolar

Temes relacionats

Institut Baldiri Guilera

Ofereix una educació integral i de qualitat, adequada a les necessitats de l’alumnat.

LECXIT. Lectura, èxit educatiu i comunitat

Millora de resultats acadèmics a través del foment de la comprensió lectora i el gust...

Entitats residents

AMPA Escola Pepa Colomer

C. del Tibidabo 0001
Tel: 933795566 | Web | Mail | Facebook