Els Entorns d’aprenentatge són trobades entre professionals destinades a la reflexió, la formació i l’avaluació dels processos de treball que es desenvolupen amb relació als projectes de Programa Interseccions. Són espais de coordinació i co-creació d’activitats conjuntes i alhora permeten conèixer altres experiències i metodologies de treball facilitant l’intercanvi d’idees i eines educatives.

A través dels entorns d’aprenentatges es potencia el treball en xarxa entre diferents agents, afavorint la interrelació entre centres educatius, equipaments culturals, AMPA/AFA, entitats culturals i socials. És un espai per impulsar un marc de cooperació i corresponsabilitat per abordar la interrelació entre educació i cultura des d'una dimensió comunitària i a escala de ciutat. En el marc d’aquest treball en xarxa aquests espais tenen, pels docents, el  reconeixement  del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya a través del Centre de Recursos Pedagògics del Prat de Llobregat.

Aquest any, dins el marc dels entorns d’aprenentatge del projecte d’Arts visuals, es continua amb la relació amb EAP-Horts Urbans per tal d’empeltar les figueres plantades el curs anterior a cada una de les escoles participants al projecte Interseccions Arts Visuals. Durant les sessions i repetint la dinàmica de l’any passat, els educadors expliquen als docents assistents a l’inici de cada sessió, dos referents artístics (un nacional i un internacional) amb relació als projectes i processos en desenvolupament com a part de la formació. Aquests referents (dos per escola participant) formalitzaran un dossier que serà entregat a cada sessió com a fons bibliogràfic de les escoles, consultables per la resta de docents.

Objectius

  • Millorar les competències professionals del professorat, evolucionant cap a un perfil docent específic per aquest tipus de projecte.
  • Promoure la incorporació de canvis metodològics en l’àrea d’educació artística, especialment pel que fa a la implementació de metodologies artístiques no habituals al context escolar i la pràctica artística basats en projectes col·laboratius .
  • Facilitar la coordinació pedagògica entre professors del mateix projecte i vincular entre ells els diferents projectes de ciutat en un espai de coordinació interescolar.
  • Proporcionar un espai de coaprenentatge, reflexió i autoformació en el propi centre on es desenvolupa l’activitat, i un altre espai interescolar.
  • Garantir mecanismes de seguiment i avaluació dels projectes a partir de processos d’investigació-acció a nivell local de cada projecte i a nivell macro de l`àmbit d’educació artística i el conjunt del programa Interseccions.
  • Integrar el professorat extern en la vida i l’estructura del centre, i potenciar la transversalitat del projecte, establint vincles amb altres docents de l’escola.

Desenvolupament

En aquest grup es duen a terme la reflexió, la coordinació, la programació, la formació, la investigació i l’avaluació dels projectes i alhora es vetlla per que el coneixement produït es transfereixi de manera eficaç al conjunt de processos de treball en els quals s’articula Interseccions.

Pel bon funcionament de la coordinació i el treball a realitzar, aquest grup de treball té tres nivells de funcionament:

  • Un nivell de treball regular de cada projecte específic, que es reuneix a cada centre 26 hores setmanals (a determinar dia i hora específic per cada centre).
  • Un nivell de treball interescoles que aglutina tots els projectes, que es reuneix 4 vegades l’any a l’edifici de l’Escola de les Arts del Prat de Llobregat.
  • Un nivell de treball no presencial de 30 hores.

Comunitats participants

El grup de treball dels projectes d’Arts Visuals l’Escola de les Arts del Prat de Llobregat està conformat per professionals, com UNZIP arts visuals, que intervenen en els següents projectes: Projecte d’Arts Visuals a l’Institut-Escola Pepa Colomer, a l’Escola Jaume Balmes, a l'Escola Can Rigol i a l'Escola Ramon Llull.

 

Notícies del curs 19-20 sobre Arts Visuals

Veure totes

dimecres, 6 novembre, 2019 - 08:30

Arrenquen els nous projectes d’Arts Visuals del programa municipal IntersECCions

A les escoles Pepa Colomer, Ramon Lull, Can Rigol i Jaume Balmes
BUSCADOR D'ACCIONS