Els Entorns d’aprenentatge són trobades entre professionals destinades a la reflexió, la formació i l’avaluació dels processos de treball que es desenvolupen amb relació als projectes de Programa Interseccions. Són espais de coordinació i co-creació d’activitats conjuntes i alhora  permeten conèixer altres experiències i metodologies de treball facilitant l’intercanvi d’idees i eines educatives.

A través dels entorns d’aprenentatges es potencia el treball en xarxa entre diferents agents, afavorint la interrelació entre centres educatius, equipaments culturals, AMPA/AFA, entitats culturals i socials . És un espai per impulsar un marc de cooperació i corresponsabilitat per abordar la interrelació entre educació i cultura des d'una dimensió comunitària i a escala de ciutat. En el marc d’aquest treball en xarxa aquests espais tenen, pels docents, el  reconeixement  del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya a través del Centre de Recursos Pedagògics del Prat del Llobregat.

Objectius

  • Millorar les competències professionals del professorat, evolucionant cap a un perfil docent específic per aquest tipus de projecte.
  • Promoure la incorporació de canvis metodològics en l’àrea d’educació artística, especialment pel que fa a la didàctica d’instruments no habituals al context escolar i la pràctica musical en grup.
  • Facilitar la coordinació pedagògica entre professors del mateix projecte, i vincular entre ells els diferents projectes de ciutat en un espai de coordinació interescolar.
  • Proporcionar un espai de coaprenentatge, reflexió i autoformació en el mateix centre on es desenvolupa l’activitat, i un altre espai interescolar.
  • Garantir mecanismes de seguiment i avaluació dels projectes a partir de processos d’investigació-acció en l'àmbit local de cada projecte i a nivell macro del projecte EntreInstruments.
  • Integrar el professorat extern en la vida i l’estructura del centre, i potenciar la transversalitat del projecte establint vincles amb altres docents de l’escola.
  • Propiciar estratègies per arrelar el projecte EntreInstruments als PECs de cada escola i entorn educatiu.
  • Produir activitats Intercentres que posin en contacte l’alumnat de tots els projectes.

Desenvolupament

L’Entorn d’Aprenentatge es reunirà 4 vegades l’any a l’edifici de Torre Balcells, seu de L’Escola Municipal d’Arts en Viu.

Comunitats participants

El grup de treball dels projectes EntreInstruments estarà conformat per professionals que intervenen en els 4 projectes: 2 EntreCordes (escola Sant Jaume i Institut Pepa Colomer), 1 EntreVents (escola Jacint Verdaguer) i 1 EntreTradis (escola Joan Maragall) i l'equip docent de L'Escola d'Arts en Viu. En ell s’hi duran a terme la reflexió, coordinació, programació, formació, investigació i avaluació dels projectes.

 

Notícies del curs 19-20 sobre l'Entreinstruments

Veure totes

dimarts, 8 octubre, 2019 - 12:45

En marxa el curs a L'Escola d'Arts en Viu

L’Escola d’Arts en Viu ha començat el curs 2019-2020 amb un total de 2576...

Altres accions relacionades

Projecte d'arts en viu a la secundària

Alumnat de 1r i/o 2n d’ESO, amb l’acompanyament de l’Escola d’Arts en Viu i l’equip docent dels instituts, treballa...

BUSCADOR D'ACCIONS