IntersECCions

IntersECCions a l'Institut Salvador Dalí

L’Institut Salvador Dalí treballa per atendre les necessitats de l’alumnat, perquè desenvolupi les aptituds i les actituds que li garantiran l’èxit en els estudis superiors i/o en el món laboral. És un institut reconegut com a Escola Verda pels departaments d’Educació i Medi Ambient de la Generalitat. Dins del Programa de Llengües Estrangeres ofereix matèries en anglès des de primer d’ESO i fa intercanvis lingüístics amb alumnes del comtat de Fingal (Irlanda).

Institut Salvador Dalí ha desplegat i participat en les següents accions: