IntersECCions

IntersECCions a l'Escola Galileo Galilei

L’Escola Galileo Galilei promou la participació a través de reunions de famílies o assemblees d’alumnes, entre d’altres. Ensenya a sumar, a escriure, dibuixar, saltar, cantar… però també a riure, conviure, parlar, investigar i estimar. Educa tenint en compte les característiques pròpies de cada infant. Alhora, aposta per les llengües, i la introducció de l’anglès en àrees no lingüístiques, com el coneixement del medi.

A IntersECCions, aquest curs 2019-2020 desplega el Projecte Auxiliars de conversa a l'Escola Galileo Galilei i participa de l’Entorn d’Aprenentatge Auxiliars de Conversa, desplega el Projecte en xarxa Converses Literàries i participa dels Entorn d'Aprenentatge Coordinació Projecte Conversa Literària, Entorn d'Aprenentatge Dinamització Lectora 0-6 i Entorn d'Aprenentatge - Seminari d'Aprofundiment 7-12. També desplega el Projecte LECXIT a l'Escola Galileo Galilei, participa de l’Entorn d'Aprenentatge Investiguem, Inventem i desplega conjuntament amb altres comunitats el Projecte Cantata i participa de l’Entorn d’aprenentatge Xarxa d'Especialistes de Música del Prat.

El curs 2018-2019 col·labora activament al Projecte Auxiliars de Conversa d'Anglès, al Projecte LECXIT, al Projecte en xarxa Converses Literàries, al Projecte en xarxa Investiguem, inventem per ser sostenibles i al Projecte en xarxa Spring Festival, a l'Entorn d'aprenentatge Auxiliars de Conversa, a l'Entorn d'aprenenetatge  formació AICLE, a l'Entorn d'aprenentatge Conversa Literària a les aules, a l'Entorn d'aprenentatge Grup de seguiment Converses Literàries, a l'Entorn d'aprenentatge coordinació Converses Literàries, a l'Entorn d'aprenentatge Grup de treball projecte Investiguem, inventem per ser sostenibles  i a l'Entorn d'aprenentatge Spring Festival. 

En el curs 2017-2018 participa al Projecte LECXIT, al Projecte Auxiliars de Conversa d'Anglès, al Laboratori científic, tècnic i digital, al Laboratori de lectura, al English Lab, a l'Entorn d'aprenentatge mestres de música, a l'Entorn d'aprenentatge Language Assistants i a l'Entorn d'aprenentatge CLIL. 

Escola Galileo Galilei ha desplegat i participat en les següents accions: