IntersECCions

IntersECCions a l'Escola Galileo Galilei

L’Escola Galileo Galilei promou la participació a través de reunions de famílies o assemblees d’alumnes, entre d’altres. Ensenya a sumar, a escriure, dibuixar, saltar, cantar… però també a riure, conviure, parlar, investigar i estimar. Educa tenint en compte les característiques pròpies de cada infant. Alhora, aposta per les llengües, i la introducció de l’anglès en àrees no lingüístiques, com el coneixement del medi.

Escola Galileo Galilei ha desplegat i participat en les següents accions: