IntersECCions

Temes: IntersECCions
IntersECCions a la Biblioteca Antonio Martín

La Biblioteca Antonio Martín depèn de l’Ajuntament del Prat de Llobregat, que la gestiona en conveni amb la Diputació de Barcelona. Ofereix als usuaris els serveis d’una biblioteca central de darrera generació: lliure accés a un fons documental que assolirà en els propers anys els 100.000 documents, activitats de foment de la lectura mitjançant animació cultural i activitats diverses, préstec, formació i ajut a l’autoaprenentatge dels usuaris, bústia de retorn de préstec, serveis d’Internet, fotocòpies, ofimàtica, escàner, etc.

A IntersECCions, aquest curs 2018-2019 col·labora activament al Projecte LECXIT, al Projecte en xarxa Converses Literàries,al Projecte Auxiliar de Conversa d'Anglès,  a l'Entorn d'aprenentatge Grup de coordinació Conversa Literària, a l'Entorn d'aprenentatge Grup de treball Projecte Conversa Literària i a l'Entorn d'aprenentatge Conversa Literària a les aules. 

En el curs 2017-2018 participa al Laboratori de lectura i al Projecte LECXIT.

Biblioteca Antonio Martín ha desplegat i participat en les següents accions: