IntersECCions

IntersECCions a l'Escola Bernat Metge

L’Escola Bernat Metge entén l’acció educativa com un procés de construcció en què l’alumnat ha de ser protagonista del seu aprenentatge i ha d’aconseguir desenvolupar les seves capacitats i assolir competències bàsiques. Treballa fent tallers, racons, projectes a tots els nivells i activitats de suport per atendre la diversitat i oferir una atenció més individualitzada. També desenvolupa programes i projectes per consolidar una formació integral.

A IntersECCions, l’Escola Bernat Metge ha desplegat i participat en les següents accions:

Curs 2020-2021

Curs 2019-2020

Curs 2018-2019

Curs 2017-2018

Escola Bernat Metge ha desplegat i participat en les següents accions: