IntersECCions

IntersECCions a l'Escola Joan Maragall

L’Escola Joan Maragall és propera, acollidora, tothom hi té cabuda. Escola pública, laica i catalana, d’una sola línia (excepte en els nivells de P5 i 2n de Primària, que tenen dues classes). Els valors que considera cabdals i que promou són la democràcia, la tolerància, la igualtat d’oportunitats, el respecte, la solidaritat i la participació. 

Escola Joan Maragall ha desplegat i participat en les següents accions: