IntersECCions

IntersECCions a l'Escola Sant Jaume

L’Escola Sant Jaume treballa d’acord amb els principis de qualitat pedagògica, direcció responsable, dedicació i professionalitat docents, avaluació, rendiment de comptes, implicació de les famílies, preservació de l’equitat, cerca de l’excel·lència i respecte de les idees i creences de l’alumnat i llurs famílies o tutors. Amb tot, l’objectiu prioritari del projecte educatiu de l’escola és desenvolupar al màxim les capacitats de tot el seu alumnat. 

A IntersECCions, aquest curs 2019-2020 desplega el Projecte Auxiliars de conversa a l'Escola St. Jaume i participa de l’Entorn d’Aprenentatge Auxiliars de Conversa, desplega el Projecte EntreCordes a l’Escola Sant Jaume i participa de l’Entorn d’Aprenentatge EntreInstruments, i desplega conjuntament amb altres comunitats el Projecte Cantata i participa de l’Entorn d’aprenentatge Xarxa d'Especialistes de Música del Prat.

El curs 2018-2019 col·labora activament al Projecte Auxiliars de Conversa d'Anglès, al Projecte Entrecordes, a l'Entorn d'aprenentatge Auxiliars de Conversa d'Anglès, a l'Entorn d'aprenentatge Formació AICLE i a l'Entorn d'aprenentatge Grup de treball Entreinstruments

En el curs 2017-2018  desenvolupa el Projecte Entrecordes amb l'Escola Municipal de Música. Participa als Entorns  d'aprenentatge EntreInstruments, mestres de música i CLIL

Escola Sant Jaume ha desplegat i participat en les següents accions: