IntersECCions

IntersECCions a l'Escola Sant Jaume

L’Escola Sant Jaume treballa d’acord amb els principis de qualitat pedagògica, direcció responsable, dedicació i professionalitat docents, avaluació, rendiment de comptes, implicació de les famílies, preservació de l’equitat, cerca de l’excel·lència i respecte de les idees i creences de l’alumnat i llurs famílies o tutors. Amb tot, l’objectiu prioritari del projecte educatiu de l’escola és desenvolupar al màxim les capacitats de tot el seu alumnat. 

Escola Sant Jaume ha desplegat i participat en les següents accions: