IntersECCions

L’Institut Escola del Prat ofereix la possibilitat de cursar tota l’escolarització obligatòria en el centre amb el mateix projecte pedagògic, basat en l’èxit escolar, la cohesió social i el tractament individualitzat de l’alumnat, amb la participació activa de les famílies. Porta a terme diferents projectes: tutoria en petit grup, reforç de lectura (apadrinament lector), psicomotricitat Aucouturier, tallers d’anglès oral, valors i esport, sostenibilitat i hort escolar.

A IntersECCions, aquest curs 2019-2020 desplega el Projecte Auxiliars de conversa a l'Institut Escola del Prat i participa de l’Entorn d’Aprenentatge Auxiliars de Conversa, desplega el Projecte de Teatre a l’Institut Escola del Prat i participa de l’Entorn d'aprenentatge Teatre, i desplega conjuntament amb altres comunitats el Projecte Cantata i participa de l’Entorn d’aprenentatge Xarxa d'Especialistes de Música del Prat.

El curs 2018-2019 col·labora activament al Projecte en xarxa Converses Literàries, al Projecte de Teatre i a l'Entorn d'aprenentatge Grup de treball Projectes de Teatre.

En el curs 2017-2018  forma part del Laboratori de lectura, del Laboratori científic, tècnic, digital així com del Projecte de teatre amb Teatre Kaddish. i de l'Entorn d'aprenentatge de mestres de música

Institut Escola del Prat ha desplegat i participat en les següents accions: