IntersECCions

Temes: IntersECCions
Tipus d'acció: Projecte
Nivell educatiu: Educació secundària obligatòria

L’Institut El Prat de Llobregat és entre públic de nova creació, ubicat a l’antiga escola del Parc, un edifici reformat i rehabilitat per tal d’acollir el nou institut. Manifesten la voluntat d'esdevenir un centre modern que reculli el millor de la nostra tradició pedagògica i incorpori, a la vegada, noves estratègies d’ensenyament-aprenentatge. Impartiran estudis d’ESO basats en les metodologies més esteses en els últims anys, buscant l’equilibri que asseguri l’èxit personal i acadèmic dels alumnes. Saben que les famílies constitueixen un factor clau en el desenvolupament d’aquest projecte i treballaran per garantir-ne la plena participació.

A IntersECCions, aquest curs 2019-2020 col·labora activament al Projecte Auxiliars de Conversa. 

Accions