IntersECCions

IntersECCions a l'Institut Estany de la Ricarda

L’Institut Estany de la Ricarda és un centre innovador, vinculat a projectes europeus de noves tecnologies i ambientals. Pretén fomentar una actitud creativa, investigadora i lògica entre l’alumnat, així com valors democràtics de respecte, tolerància, diàleg i solidaritat. Confia molt en el paper educatiu de les famílies i, per això, en fomenta la participació en les activitats de l’Institut.

Institut Estany de la Ricarda ha desplegat i participat en les següents accions: