IntersECCions

IntersECCions a l'Institut Estany de la Ricarda

L’Institut Estany de la Ricarda és un centre innovador, vinculat a projectes europeus de noves tecnologies i ambientals. Pretén fomentar una actitud creativa, investigadora i lògica entre l’alumnat, així com valors democràtics de respecte, tolerància, diàleg i solidaritat. Confia molt en el paper educatiu de les famílies i, per això, en fomenta la participació en les activitats de l’Institut.

A IntersECCions, aquest curs 2018-2019 col·labora activament al Projecte Connexions, al Projecte English Workshops, al Projecte LECXIT, al Projecte Memorables, al Projecte en xarxa Converses Literàries, al Projecte en xarxa Remena la Nau, a l'Entorn d'aprenentatge Conversa Literaria a les aules, a l'Entorn d'aprenentatge Grup de treball Projecte Converses Literàries i a l'Entorn d'aprenentatge coordinació Projecte Converses Literàries. 

En el curs 2017-2018 desenvolupa la formació F. Bofill de voluntariat a LECXIT, dóna suport al Projecte Memorables i participa al Laboratori la Nau i al Projecte Connexions

Accions

Entorn d'Aprenentatge Dinamització Lectora 0-6

L’entorn d’aprenentatge Converses literàries a les aules neix el curs 2018-2019 com espai de formació especialitzada per a docents de tots els centres implicats en el projecte Converses Literàries sorgit  en el marc del Laboratori de Lectura del curs 2017-2018.

Projecte en xarxa Converses Literàries

El projecte Converses Literàries sorgeix del Laboratori de Lectura desenvolupat durant el curs 2017-2018 el el qual diferents agents educatius i culturals vinculats a l'àmbit de la lectura...