IntersECCions

IntersECCions a l'Escola Jacint Verdaguer

L’Escola Jacint Verdaguer fomenta valors i hàbits referits a la salut, la conservació del medi ambient, la cooperació i la pau, així com al sentiment de pertinença i estima a Catalunya. És una escola de doble línia, catalana, inclusiva i laica, que educa l’alumnat per a una convivència basada en la llibertat, la mútua comprensió, la tolerància i el respecte.

Escola Jacint Verdaguer ha desplegat i participat en les següents accions: