IntersECCions

IntersECCions a l'Escola Jacint Verdaguer

L’Escola Jacint Verdaguer fomenta valors i hàbits referits a la salut, la conservació del medi ambient, la cooperació i la pau, així com al sentiment de pertinença i estima a Catalunya. És una escola de doble línia, catalana, inclusiva i laica, que educa l’alumnat per a una convivència basada en la llibertat, la mútua comprensió, la tolerància i el respecte.

A IntersECCions, aquest curs 2019-2020 desplega el Projecte Auxiliars de conversa a l'Escola Jacint Verdaguer i participa de l’Entorn d’Aprenentatge Auxiliars de Conversa, desplega el Projecte EntreVents a l’Escola Jacint Verdaguer i participa de l’Entorn d’Aprenentatge EntreInstruments, realitza el Projecte LECXIT a l'Escola Jacint Verdaguer i desplega conjuntament amb altres comunitats el Projecte Cantata i participa de l’Entorn d’aprenentatge Xarxa d'Especialistes de Música del Prat.

El curs 2018-2019 col·labora activament al Projecte Auxiliars de Conversa d'Anglès, al Projecte Entrevents, al Projecte LECXIT, a l'Entorn d'aprenentatge Auxiliars de Conversa, a l'Entorn d'aprenentatge Formació AICLE i a l'Entorn d'aprenentatge Grup de treball Entreinstruments

En el curs 2017-2018 participa al Projecte EntreVents, al Projecte LECXIT, a l'Entorn d'aprenentatge Entreinstruments, a l'Entorn d'aprenentatge mestres de música i a l'Entorn d'àprenentatge CLIL

Escola Jacint Verdaguer ha desplegat i participat en les següents accions: