Entorn d'Aprenentatge Coordinació Petits contes (curs 19-20)

Els Entorns d’Aprenentatge són trobades entre professionals destinades a la reflexió, la formació i l’avaluació dels processos de treball que es desenvolupen en relació als projectes de Programa Interseccions. Són espais de coordinació i cocreació d’activitats conjuntes i alhora permeten conèixer altres experiències i metodologies de treball facilitant l’intercanvi d’idees i eines educatives.

A través dels entorns d’aprenentatges es potencia el treball en xarxa entre diferents agents, afavorint la interrelació entre centres educatius, equipaments culturals, AMPA/AFA, entitats culturals i socials. És un espai per impulsar un marc de cooperació i corresponsabilitat per abordar la interrelació entre educació i cultura des d'una dimensió comunitària i a escala de ciutat. En el marc d’aquest treball en xarxa aquests espais tenen, pels docents, el  reconeixement del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya a través del Centre de Recursos Pedagògics del Prat de Llobregat.

Aquest nou entorn d’aprenentatge de Petits contes pretén engegar un espai de treball i de reflexió dirigit als docents de les escoles participants amb els educadors del projecte en el que es planteja aprofundir en la proposta de la creació col·laborativa d’històries i les possibilitats dels nous formats digitals, així com en les estratègies de desplegament del projecte més enllà del centre i la vinculació de les famílies i les comunitats educatives i territorials als processos de Petits Contes.

 Objectius

  • Facilitar la coordinació pedagògica entre professors del mateix projecte, i vincular les propostes de cada centre en un espai de coordinació interescolar.
  • Propiciar estratègies per arrelar el projecte Petits Contes als PECs de cada escola.
  • Generar estratègies per vincular la comunitat educativa, en un sentit ampli, als processos creatius i de difusió derivats del projecte.
  • Acompanyar l’alumnat en el procés de creació de les històries en qualsevol dels formats digitals possibles i la seva publicació a la plataforma de petits contes.
  • Incorporar les noves tecnologies i la cultura digital, de manera normalitzada a l’aula, vinculant-la als processos d’escriptura. 

Desenvolupament

  •  Primera sessió: (objectius generals del projecte).  Dilluns 16 de setembre a les 13’15h al Centre Cívic Jardins de la Pau.
  • Segona sessió  (dimensió comunitària). Djous 21 de novembre a les 13:15h a l’escola Mare de Déu del Carme (seu del centre).
  • Tercera sessió (dimensió digital). 23 de gener a les 13:15h.
  •  La quarta i última sessió (tancament, avaluació i línies estratègiques per al proper curs) es farà el 21 de maig a les 13:15h a l'Escola Bernat Metge.

Comunitats participants

Centre Cívic Jardins de la pau, Escola Mare de Déu del CarmeEscola Bernat Metge.

Notícies del curs 19-20 sobre Petits Contes

Veure totes
img_7993.jpg

divendres, 8 novembre, 2019 - 13:30

S'inicia la 16a edició del projecte Petits Contes

Neix un nou entorn d'aprenentatge dins del programa municipal IntersECCions

Altres accions relacionades

Projecte en xarxa Petits Contes

Amb l'acompanyament del Centre Cívic Jardins de la Pau, l'alumnat crea històries i contes de forma col...

Projecte LECXIT

Persones voluntàries acompanyen infants de primària mitjançant sessions conjuntes de lectura oral per tal de millorar...

Projecte en xarxa Converses Literàries

Converses literàries és un projecte en xarxa que enforteix els vincles entre centres educatius, el Centre de Recursos...

BUSCADOR D'ACCIONS