Proposta educativa impulsada per l’Arxiu municipal del Prat i els programes de Cultura popular i Patrimoni adreçada a alumnat de totes les etapes educatives, que ofereix diverses activitats interrelacionades en forma d’itinerari per tal d’acostar i donar a conèixer la ciutat, la seva cultura popular i tradicional i la seva història i patrimoni.

Iniciat el curs 2021-2022, els objectius del projecte són posar a l’abast de la comunitat educativa un conjunt d’activitats interrelacionades que permeti a l’alumnat aprofundir en el coneixement de la ciutat del Prat de Llobregat; afavorir una experiència d'aprenentatge al voltant del medi social, la història, el patrimoni i la vida en societat; i reconèixer l’escola com a espai de coneixement i de proximitat, vinculant-la amb l’entorn, tot reforçant els vincles de l’alumnat amb la ciutat i despertant-ne l’interès pels elements patrimonials, els espais i els edificis més emblemàtics del Prat.

El projecte s'adreça a l'alumnat de totes les etapes educatives de centres educatius de la ciutat, això és, des de l’escola bressol, a infantil, a primària i a secundària obligatòria i postobligatòria. Les diferents propostes que s'inclouen dins els itineraris es realitzen al llarg de tot el curs escolar. 

Respecte a la metodologia de treball, es proposen 25 activitats que estan agrupades en itineraris seguint tres eixos temàtics amb una visió de continuïtat i adaptada al disseny curricular de cada cicle, incloent-hi a cada curs o etapa una proposta de l’àmbit, de manera que, al final de la formació l’alumnat hagi adquirit un coneixement ampli del Prat. Tot seguit es detallen els diferents eixos de treball:

  • Cultura tradicional i popular: Quines són les manifestacions culturals pròpies del territori? Quin és l’origen i el significat d’aquestes festes? Descobrir Diables i Bestiari, Castellers, Gegants, Dansaires, etc. Quines són les manifestacions del calendari popular festiu del Prat? Reconèixer el Carnaval, la Festa Major, Nadal i els Reis, les entitats de cultura popular, les figures del seguici festiu, etc.
  • Història i patrimoni: Quina és la història del Prat? Conèixer la història de la ciutat, facilitar la reflexió sobre la memòria històrica i descobrir els elements, els espais i els edificis emblemàtics que formen part del patrimoni de la ciutat.
  • Eines per la recerca: Com fer una bona recerca històrica? Aprofundir en el concepte d’arxiu, les fonts documentals i les tècniques d’investigació i recerca històrica, i aprendre a aplicar aquestes eines a altres disciplines i matèries.

Participació dels centres educatius

Aquest curs hi ha participat l'Escola Bressol La Granota, les escoles Jaume Balmes, Bernat Metge i Ramon Llull, els instituts escola pepa Colomer i el Prat, i els Instituts de Ribera Baixa i Salvador Dalí. Així, un total de 60 grups de P2 a 2n de batxillerat i quasi 1.400 alumnes han participat en alguna de les activitats del projecte d'Itineraris.

Coordinacions internes amb l'equip

L’Arxiu Municipal treballa plegats amb les persones referents de cada centre educatiu per tal de concretar les propostes d’itineraris que es faran cada curs. S’acorden els grups-classe, les activitats i el calendari que se seguirà en cada centre, i es proporciona material de suport de les propostes per tal que les docents puguin continuar amb el treball de les temàtiques a l’aula.

Descarrega els documents del projecte

Dossier d'activitats- Itineraris de Coneixement de la ciutat, curs 2022-23 (Dossier d'activitats - Itineraris de coneixement de la ciutat, curs 2022-23 - 1872265 bytes)

Fulletó informatiu - Itineraris de Coneixement de la ciutat, curs 2022-23 (Fulletó informatiu - Itineraris de Coneixement de la ciutat, curs 2022-23 - 1949855 bytes)

Imatges de mostres dels diferents projectes 2023

Altres accions relacionades

Projecte Connexions

Connexions proposa un treball col·laboratiu entre quatre instituts de la ciutat i el Cèntric Espai Cultural perquè...

Projecte Memorables

Posa en contacte l’alumnat de 3r d’ESO de l’Institut Estany de la Ricarda amb persones que van viure la història del...

BUSCADOR D'ACCIONS