Projecte "El món dels videojocs"

Projecte col·laboratiu entre el Centre Cívic Jardins de la Pau i l’Escola Jacint Verdaguer en el qual l’alumnat de 3r de primària s’inicia en la cultura del videojoc i crea els seus propis videojocs amb el programari Scratch.

Iniciat el curs 2021-2022 com a projecte pilot del Centre Cívic Jardins de la Pau, el curs 2022-2023 entra a formar part de l'àmbit de Coneixement Científic, Tecnològic i Digital.

Els objectius del projecte son promoure la cultura del videojoc com a eina de comunicació i d’aprenentatge lúdic, creatiu i conscient; donar a conèixer el videojoc com a eina per vehicular reflexions crítiques sobre temes diversos; i acostar el llenguatge de programació de videojocs com a eina d’alfabetització i d’aprenentatge d’estratègies per resoldre problemes, dissenyar projectes i comunicar idees.

Treball a l'aula

El treball a l’aula compta amb un acompanyament expert en programació en Scratch i es desenvolupa a la mateixa escola, donat que compten amb una gran dotació de suports tecnològics que permeten que cada alumne/a pugui practicar i programar la seva part del videojoc.

El projecte es desenvoluparà en tres blocs, coincidint amb cadascun dels trimestres: 1) Història dels videojocs; 2) Programació i creació de videojocs i 3) Tancament del projecte, cloenda i exposició al Centre Cívic.

Coordinacions internes amb l’equip

A més de la comunicació constant al llarg del projecte, s’organitzaran trobades de forma trimestral entre les persones referents del projecte, tant de les de l’escola Jacint Verdaguer com des del Centre Cívic Jardins de la Pau. Aquestes sessions han de servir per acordar el pla de treball i avaluar el desenvolupament del projecte, implementant millores i dissenyant conjuntament accions futures a portar a terme a l’aula.

Treball amb les comunitats

La primera i darrera sessió es celebren a la Sala d’Actes del Centre Cívic Jardins de la Pau. D’aquesta manera, professorat i alumnat coneixen les instal·lacions i l’equip de l’equipament municipal, fomentant que es generin aliances per futures col·laboracions.

Compartir amb la ciutat

A final de curs es realitza l’acte de cloenda del projecte en el qual l’alumnat mostra els videojocs resultants del treball que han realitzat a l’aula. En aquest acte es convida a les famílies de l’alumnat i també a l’alumnat de 2n, que el curs vinent faran el projecte de videojoc.

Vols saber més informació del projecte?

El Món dels Videojocs

Projecte d'aprenentatge i creació de videojocs co-dissenyat per l'Escola Jacint Verdagu...

Altres accions relacionades

Projecte en xarxa Investiguem, Inventem

Projecte col·laboratiu entre centres educatius i culturals per apropar el pensament científic a l’alumnat i a la...

BUSCADOR D'ACCIONS