Els projectes en xarxa són processos col·laboratius entre diversos centres educatius, equipaments culturals i entitats. Es participa des de la corresponsabilitat i la implicació, tant en el disseny del projecte, com en la seva coordinació i desenvolupament. Són una eina per afavorir l’intersecció entre educació i cultura des d’una perspectiva comunitària i a escala de ciutat.

Aquest és el segon any d’implementació del projecte Remena La Nau, que va sorgir del laboratori de l’Àmbit de Coneixement de la Ciutat dut a terme durant el curs 2017-2018.

L’objectiu principal de Remena La Nau és generar un espai de treball col·laboratiu entre els centres educatius participants al projecte i les entitats que formen part d’El Nus, La Federació d’Entitats de Cultura Popular i Tradicional Catalana del Prat de Llobregat, amb seu a La Nau de Cultura Popular.

A partir d’una formació amb les entitats del Nus, l’alumnat del Servei Comunitari del INS Estany de la Ricarda elaborarà un relat del seguici festiu del Prat que servirà d’inspiració a l’alumnat dels centres educatius per generar una sèrie d’expressions artístiques que posteriorment es recolliran en unes lones i un espai expositiu durant la Festa Remena La Nau.

Treball en xarxa

En aquest projecte en xarxa hi participen l’Escola Bressol La Granota, la Llar d’infants Dumbo, l’Escola del Parc, l’Escola EE Can Rigol, l’Institut  Estany de La Ricarda, l’Arxiu Municipal del Prat i la Federació d’entitats de Cultura Popular i Tradicional Catalana del Prat, El Nus.

 • Espais de coordinació

L'espai de Coordinació del Projecte està plantejat com a espai de codisseny del projecte, seguiment i avaluació del seu desplegament, vetllant per la coordinació de les accions en xarxa i la concreció del retorn dels aprenentatges a la ciutat; alhora s’articula com a espai d’intercanvi de coneixements, de reflexió i de millora continua del desplegament projecte.

Treball amb l’alumnat

Projecte Remena la Nau a l’Institut Estany de la Ricarda

 • Cursos on s’intervé: 3r ESO.
 • Assignatures on s’intervé: Servei Comunitari.
 • Tipologies d’agrupaments: mig grup.
 • Durada del projecte: Gener 2020-juny 2020

Projecte Remena la Nau a l’Escola Bressol La Granota

 • Cursos on s’intervé: infants de 2-3 anys.
 • Dedicació: 3 sessions per grup classe.
 • Tipologies d’agrupaments: grup sencer.
 • Durada del projecte: Març 2020-juny 2020

Projecte Remena la Nau a la Llar d’Infants Dumbo

 • Cursos on s’intervé: infants de 2-3 anys.
 • Dedicació: 3 sessions per grup classe.
 • Tipologies d’agrupaments: grup sencer.
 • Durada del projecte: Març 2020-juny 2020

Projecte Remena la Nau a l’Escola d’Educació Especial Can Rigol

 • Cursos on s’intervé: Preparació per a la Vida Adulta (PRVA).
 • Dedicació: 3 sessions per grup classe.
 • Tipologies d’agrupaments: grup sencer.
 • Durada del projecte: Març 2020-juny 2020

 Projecte Remena la Nau a l’Escola del Parc

 • Cursos on s’intervé: P3.
 • Dedicació: 3 sessions per grup classe.
 • Tipologies d’agrupaments: grup sencer.
 • Durada del projecte: Març 2020-juny 2020

Compartir amb la ciutat

En l’entorn d’aprenentatge es dissenyaran les accions que en el marc de Compartir interseccions permetran compartir amb tot l’alumnat i la ciutat el procés i resultat del projecte.

Com en el curs anterior, es preveu un esdeveniment final per tots els agents participants al projecte on es presentaran les lones i les obres artístiques creades per l’alumnat en la Festa Remena La Nau, amenitzada per les interaccions dels infants amb algunes entitats de cultura popular.

Notícies Projecte Remena la Nau

Veure totes

dimecres, 11 novembre, 2020 - 10:00

Remena La Nau es mostra a la ciutat amb una lona que llueix a la façana de La Nau

El projecte visibilitza el treball en xarxa entre comunitats educatives i...

divendres, 14 febrer, 2020 - 09:00

Un nou curs aprofundint en el coneixement de la ciutat

Al voltant de 250 infants i joves de diverses etapes educatives participen...

Altres accions relacionades

Projecte Itineraris de Coneixement de la Ciutat

Proposta educativa impulsada per l’Arxiu municipal del Prat i els programes de Cultura popular i Patrimoni adreçada a...

Projecte Connexions

Connexions proposa un treball col·laboratiu entre quatre instituts de la ciutat i el Cèntric Espai Cultural perquè...

Projecte Memorables

Posa en contacte l’alumnat de 3r d’ESO de l’Institut Estany de la Ricarda amb persones que van viure la història del...

BUSCADOR D'ACCIONS