Projecte Memorables

Posa en contacte l’alumnat de 3r d’ESO de l’Institut Estany de la Ricarda amb persones que van viure la història del Prat i van ser-ne protagonistes, creant així un vincle intergeneracional que es materialitza en un mapa sonor d’històries que expliquen el passat recent de la ciutat.

Els objectius del projecte son recuperar la història local del Prat a partir de recollir testimonis orals dels pratencs i pratenques sobre diferents aspectes de la vida local i crear un mapa sonor d’històries.

Iniciat al 2014-15 amb la col·laboració amb l’Arxiu municipal del Prat, el curs 2017-18 s’incorpora com a projecte de l’àmbit de Coneixement de la ciutat. El projecte sorgeix de la necessitat de donar a conèixer el Patrimoni oral del Prat i alhora de preservar les fonts orals, amb l’aportació dels testimonis, experiències i vivències d’una sèrie de persones vinculades a la ciutat, i que ajudaran a entendre i conèixer el nostre passat històric.

S’adreça a l’alumnat de servei comunitari de 3r d’ESO de l’Institut Estany de la Ricarda i es desenvolupa al llarg del segon i tercer trimestre del curs.

Respecte la metodologia, cada curs s’escull una temàtica de treball que es acordada conjuntament entre l’Arxiu Municipal del Prat i l’institut. El projecte es desenvolupa en 4 fases diferenciades:

- Sessió formativa de l’alumnat a l’Arxiu Municipal: es forma a l’alumnat en tècniques de recerca i d’investigació històrica a partir del format de l’entrevista (preparació i realització d’una entrevista, documents d’autorització, còpies de seguretat, etc).

- Elaboració del qüestionari, contacte i realització de les entrevistes: amb l’acompanyament del professorat, l’alumnat elabora un guió amb les diverses qüestions a les quals els testimonis hauran de donar resposta. Posteriorment es contacta amb els testimonis per acordar una data de realització de l’entrevista la qual serà enregistrada. 

- Preparació del material enregistrat per l’exposició i el web: l’alumnat prepara i edita diverses peces audiovisuals que recullen la informació oral obtinguda a les entrevistes.

- Inauguració de l’exposició i visita comentada: es fa públic el material preparat per l’alumnat i se’n fa difusió per tal que aquest sigui conegut pels pratencs i pratenques. Aquest material es posa en relació amb altra informació històrica que forma part de l’exposició d’aquell any.

Treball a l'aula

La temàtica de treball de cada curs té una vinculació  amb els ensenyaments d’història a l’aula i amb les competències que s’han d’assolir per al projecte de recerca al finalitzar l’etapa de secundària obligatòria. 

Al llarg de tot el procés de treball, l’alumnat  entrevista a persones rellevants de la ciutat vinculades a la temàtica treballada; coneix les diverses fons documentals i tècniques d’investigació que els seran útils en els treballs de recerca; aprèn a seleccionar i a discernir quina és la informació correcta, a citar correctament la procedència i a contrastar les fonts d’informació  elabora les preguntes que faran a les entrevistes, les comparteix amb l’Arxiu Municipal per tal d’obtenir-ne valoracions i observacions a incorporar i, posteriorment, les revisa; aprèn a valorar el patrimoni oral i la importància de la història local des de la seva pròpia experiència; s’implica en un projecte de ciutat que fa que s’enforteixi la identitat de pertinença a la comunitat i al territori; desenvolupa la mirada crítica a l’hora de fer servir una informació i davant els fets que es treballen; desenvolupa habilitats relacionades amb la realització del projecte: elaboració de qüestionaris, realització d’entrevistes, enregistrament i edició... i a treballar en equip; respecta i aprèn a ser tolerant davant les maneres de ser i pensar de les diferents persones entrevistades.

Coordinacions internes amb l'equip

L’equip de l’Arxiu municipal del Prat proposa i acorda amb el centre educatiu la temàtica d’investigació del curs i, posteriorment, posa en contacte l’alumnat i professorat implicat en el projecte amb els testimonis que entrevistaran.  Professorat i tècniques de l’arxiu estan en comunicació constant per fer seguiment del projecte, per intercanviar informació històrica sobre la temàtica de treball, per coordinar els enregistraments del making of del projecte –on es visibilitza el treball fet per l’alumnat- i per produir els continguts que formaran part de l’exposició.

Compartir amb la ciutat

El projecte es vincula, cada curs, amb una exposició de temàtica local del programa de patrimoni cultural i oberta a tota la ciutadania. D’aquesta manera, el material audiovisual de les persones entrevistades passa a formar part de l’arxiu municipal i de la memòria de la ciutat.  En la inauguració d’aquestes exposicions es convida a alumnat, professorat i famílies i s’organitzen visites comentades de l’exposició.

En paral·lel, la informació recaptada per l’alumnat al llarg de tot el curs es fa accessible i oberta des del bloc educatiu del projecte, on es poden visualitzar les històries i experiències dels testimonis entrevistats en format audiovisual. 

Des que s’iniciés el projecte s’han entrevistat a més de 60 persones diferents de diversos àmbits relacionats amb el patrimoni, la cultura, l’esport, la indústria o el lleure. L’any 2016 el projecte Memorables va guanyar el primer premi del Mobile History Maps, gràcies al mapa sonor que van crear arran de la història de la indústria al Prat.

Altres accions relacionades

Projecte Itineraris de Coneixement de la Ciutat

Proposta educativa impulsada per l’Arxiu municipal del Prat i els programes de Cultura popular i Patrimoni adreçada a...

Projecte Connexions

Connexions proposa un treball col·laboratiu entre quatre instituts de la ciutat i el Cèntric Espai Cultural perquè...

BUSCADOR D'ACCIONS