Al servei de les persones
Cartera de Serveis Socials

La Cartera Municipal de Serveis Socials acosta a la ciutadania els serveis que es presten des dels diferents àmbits municipals, amb la finalitat de contribuir al benestar de les persones.

Es configura com un conjunt de serveis, prestacions, tràmits i actuacions de prevenció, atenció i promoció social que es presten directament des de l'Ajuntament i en col·laboració amb les entitats del tercer sector.

A continuació, per a cada servei, prestació i actuació social es defineixen els objectius, allò que ofereix, el mode d’accés,  i el cost, en cas que hi hagi participació econòmica de les persones beneficiàries.

Atenció d’urgència i emergència social

Servei d’atenció social d’urgència per a situacions imprevistes fora de l’horari dels servies social

Mediació ciutadana i comunitària

Per abordar confidencialment tota mena de conflictes relacionats amb la convivència al municipi.

Mediació reparadora

Per abordar confidencialment tota mena de conflictes relacionats amb la convivència al municipi.

Servei d'Intermediació en Deutes de l'Habitatge (SIDH)

Servei de mediació per a persones en risc de perdre l’habitatge per l’execució d’una hipoteca.

Tarifació social de l'aigua

Ajut per pagar el subministrament d’aigua.

Millora i manteniment de l'habitatge

Accions orientades a conservar unes condicions dignes d’habitabilitat i salubritat a totes les llars

Punt d'orientació jurídica

Descobriu com rebre assistència jurídica gratuïta.

Ajuda a domicili

Atenció domiciliària en l’àmbit de la neteja i les cures.

Ajuts per al pagament de la hipoteca o el lloguer

Suport al dret d’accés a un habitatge digne.

Allotjament d’urgència

Residència temporal i cobertura de les necessitats bàsiques.

Espai Bastida. Economia domèstica

Lloc d’intercanvi de sabers per promoure l’autosuficiència i el benestar personal.

Ajuts individuals complementaris de menjador escolar

Per garantir l’accés al servei a famílies en risc d'exclusió social.

Ajuda a domicili

Atenció domiciliària en l’àmbit de la neteja i les cures.

Ajuts per a activitats socioeducatives

Ajuts per a activitats socioeducatives.

Ajuts per a alimentació i higiene infantil

Prestació econòmica per cobrir les necessitats bàsiques de la infància.

Servei bàsic d’atenció social

Conjunt coordinat d’accions professionals per a la inclusió social de les persones.

Servei d’Intervenció Socioeducativa - SIS

Servei adreçat a infants i adolescents en situació de desemparament.

Servei especialitzat d’atenció a la infància i adolescència (SEAIA)

Valoració i atenció d’infants en risc d'exclusió social.

Respir residencial

Acollida temporal de gent gran amb dependència.

Ajuda a domicili

Atenció domiciliària en l’àmbit de la neteja i les cures.

Àpats a domicili

Àpats de qualitat per a les persones grans amb dependència.

Arranjaments a l'habitatge

Reformes per millorar l’accessibilitat, la seguretat i l’habitabilitat de la llar.

Casal Municipal de Gent Gran El Remolar

Espai de trobada i de relació per a la gent gran del Prat.

Centre de dia

Acollida diürna de persones grans amb necessitats de supervisió o assistència.

Grup de suport emocional per a familiars cuidadors

Intercanvi d’experiències i aprenentatge mutu.

Respir residencial

Acollida temporal de gent gran amb dependència.

Ajuda a domicili

Atenció domiciliària en l’àmbit de la neteja i les cures.

Grup de suport emocional per a familiars cuidadors

Intercanvi d’experiències i aprenentatge mutu.

Programa municipal de les persones amb diversitat funcional

Conjunt d’actuacions que promouen la normalització de la vida quotidiana de persones amb discapacita

Servei bàsic d’atenció social

Conjunt coordinat d’accions professionals per a la inclusió social de les persones.

Servei prelaboral del Prat

Gestiona la integració laboral dels usuaris i usuàries, de manera compartida amb ells i elles.

Atenció a dones en situació de risc per violència masclista

Atenció, protecció, recuperació i assessorament.

Servei bàsic d’atenció social

Conjunt coordinat d’accions professionals per a la inclusió social de les persones.

Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD)

Un punt de referència per a les dones del Prat.

Atenció a joves i adolescents en el consum de drogues

Orientació, assessorament i treball educatiu

Atenció i assessorament en l'àmbit de les conductes addictives

Orientació sobre consum de drogues i altres addiccions

Programa calor i cafè

Millora de la qualitat de vida i els hàbits de salut de les persones usuàries

Servei bàsic d’atenció social

Conjunt coordinat d’accions professionals per a la inclusió social de les persones.

Servei municipal d'acollida a persones immigrades

Formació i informació sobre el funcionament i els recursos de la ciutat.

Serveis relacionats

Serveis d'atenció social prestats per entitats del Prat

Conjunt de serveis que es presten des de les entitats del municipi amb la finalitat de...