Mostrant resultats per "atenció" (16 resultats)

Equipaments

Oficina Integral d'Atenció Social (OIAS)

Oficina Integral d'Atenció Social (OIAS)

Residència i Centre de dia el Tamariu

Projectes

Cartera municipal de serveis socials

Conjunt de serveis que es presten des dels diferents àmbits municipals, amb la finalitat de contribuir al benestar de...

Porta d'entrada als serveis socials

Informeu-vos sobre el Sistema Català de Serveis Socials i descobriu com accedir-hi.

Serveis

Servei d'atenció precoç

Servei especialitzat per incidir en els trastorns del desenvolupament infantil i en les seves causes.

Teleassistència domiciliària

Servei per donar resposta ràpida a emergències dins del domicili.

Unitat d’Atenció a la Dependència (UDEP)

Vetlla perquè les persones amb dependència accedeixin als serveis i prestacions més adequats.

Equips Bàsics d’Atenció Social (EBAS)

Intervenció social i tractament de les dificultats que afecten la integració i el benestar.

Atenció i assessorament en l'àmbit de les conductes addictives

Orientació sobre consum de drogues i altres addiccions

Atenció a dones en situació de risc per violència masclista

Atenció, protecció, recuperació i assessorament.

Centre de dia

Acollida diürna de persones grans amb necessitats de supervisió o assistència.

Servei especialitzat d’atenció a la infància i adolescència (SEAIA)

Valoració i atenció d’infants en risc d'exclusió social.

Servei bàsic d’atenció social

Conjunt coordinat d’accions professionals per a la inclusió social de les persones.

Ajuda a domicili

Atenció domiciliària en l’àmbit de la neteja i les cures.

Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD)

Un punt de referència per a les dones del Prat.