Mostrant resultats per "suport" (17 resultats)

Projectes

Cartera de serveis a la Ciutadania de les Cases d'en Puig

Conjunt de serveis que es presten des dels Serveis de Ciutadania de les Cases d'en Puig, amb la finalitat de contribu...

Cartera municipal de serveis socials

Conjunt de serveis que es presten des dels diferents àmbits municipals, amb la finalitat de contribuir al benestar de...

Porta d'entrada als serveis socials

Informeu-vos sobre el Sistema Català de Serveis Socials i descobriu com accedir-hi.

Serveis

Llar amb suport

Per a persones amb problemàtica social derivada d’una malaltia mental.

Servei Ocupacional d'Inserció (SOI)

Per a persones amb discapacitat intel·lectual que vulguin formar-se i integrar-se al mercat laboral.

Servei de convivència i veïnatge

Assessorament en qüestions de convivència i gestió comunitària.

Grup de suport emocional per a familiars cuidadors

Intercanvi d’experiències i aprenentatge mutu.

Ajuts per a activitats socioeducatives

Ajuts per a activitats socioeducatives.

Ajuts per al pagament de la hipoteca o el lloguer

Suport al dret d’accés a un habitatge digne.

Millora i manteniment de l'habitatge

Accions orientades a conservar unes condicions dignes d’habitabilitat i salubritat a totes les llars.

Servei d’Orientació i Acompanyament a les Famílies - SOAF

Orientació i suport emocional.

Tarifació social de les escoles bressol municipals

Adaptació de preus en l’educació 0-3.

Ajuts individuals complementaris de menjador escolar

Per garantir l’accés al servei a famílies en risc d'exclusió social.

Servei d'atenció psicològica per a persones en risc d'exclusió social

Suport psicoterapèutic.

Centre de dia

Acollida diürna de persones grans amb necessitats de supervisió o assistència.

Ajuda a domicili

Atenció domiciliària en l’àmbit de la neteja i les cures.

Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD)

Un punt de referència per a les dones del Prat.