Noves oportunitats educatives

Noves Oportunitats Educatives és un servei de ciutat que vol reduir l’abandonament escolar prematur a través d’un treball transversal entre EducacióJoventutPromoció Econòmica i Acció Social.

Està adreçat a joves entre 16 i 24 anys que puguin tenir dificultats per sostenir els estudis després de l’etapa obligatòria o els hagin abandonat sense finalitzar-los.

Oferim un acompanyament als i les joves i les seves famílies durant dos anys per atendre les necessitats que puguin sorgir. A través del treball en xarxa, també donem suport a les persones professionals amb les que els i les joves tenen relació.

 

Quin tipus d’acompanyament fem?

PERSONALITZAT
Definim amb els i les joves un itinerari formatiu adaptat als seus interessos, capacitats i fortaleses, per tal de superar les seves dificultats i posant especial atenció a les etapes de transició.

INTEGRAL
Ajudem amb la recerca i activació de recursos de suport necessaris en els àmbits acadèmic, econòmic, social o emocional.

EN XARXA
Ens coordinarem amb totes les figures professionals que treballen amb la persona jove per fer el seguiment dels seus itineraris de manera conjunta i poder accedir a les diferents oportunitats que ofereix el territori.

 

Com s’hi pot accedir?

  • Trucant o a través de WhatsApp al 646493260
  • A través de la secció d’Educació de l’Ajuntament del Prat
  • Presencialment o trucant a Serveis de Joventut El Lloro 93 478 50 77
  • Enviant un correu a lloro@joves.prat.cat

 

Consulta més informació en aquest díptic.

 

Què és la xarxa NOE?

El programa NOE  està constituït per totes les persones i recursos que treballen al municipi per la prevenció de l’Abandonament Escolar Prematur i la creació de Noves Oportunitats.

Forma part de la xarxa...

Aquest programa es construeix amb el suport de la Diputació de Barcelona, que està realitzant una prova pilot a 8 municipis de l’àrea metropolitana, oferint un suport tecnològic que permeti fer una gestió integrada dels recursos de noves oportunitats.

 

El projecte BASSA és un projecte comunitari promogut des del departament d'Educació de l'Ajuntament del Prat, desenvolupat en col·laboració amb l'entitat Saó-Prat i professionals de diferents serveis públics i persones voluntàries.

Ofereix un espai educatiu protegit on els usuaris i usuàries tenen la possibilitat de trobar els ajuts necessaris en el seu projecte de formació. Es treballa des de l’acompanyament i l’orientació. 

Està adreçat a alumnes:

  • Matriculats i que estan fent un procés formatiu.
  • De cicles formatius, batxillerat, PFI, CFA Terra Baixa.
  • Amb dificultats personals o ambientals (entorn familiar i/o social) per sostenir el procés formatiu.

Bassa (Reforç Educatiu per a ensenyament postobligatori)

Reforç educatiu per a ensenyament post-obligatori

Assessoria d'orientació acadèmica i professional

Rebeu un cop de mà a l’hora d’escollir els vostres estudis.

Assessories joves

Servei adreçat a les persones joves, amb la finalitat de resoldre els seus dubtes i...

FORMACIÓ PROFESSIONAL

Una aposta per la continuïtat formativa i una de les millors vies d'accés al mercat...

Programes de Formació i Inserció (PFI)

Adreçats a joves d’entre 16 i 21 que hagin abandonat l’ESO i no participin de cap altra...

Escola d’Adults Terra Baixa

Centre públic, oficial i gratuït, fundat l’any 1977.

Servei d’Intervenció Socioeducativa - SIS

Servei adreçat a infants i adolescents en situació de desemparament.