Noves oportunitats educatives

Noves Oportunitats Educatives és un programa de ciutat que vol reduir l’Abandonament Escolar Prematur a través d’un treball transversal entre Educació, Joventut, Promoció Econòmica i Acció Social.

El programa vol definir un sistema local d’acompanyament i orientació a la població jove per al qual es planteja la intervenció en tres eixos:

 • Suport a professionals en la creació de sinèrgies compartides per tal potenciar els serveis de noves oportunitats existents als municipi.
 • Acompanyament a famílies i joves en els diferents itineraris vitals, posant especial atenció a les etapes de transició.
 • Apropar la realitat educativa i laboral del municipi a professionals, joves i les seves famílies a partir de la creació de canals i eines de comunicació.

Què ofereix?

 • La recollida i sistematització de la informació del municipi.
 • L’enllaç i suport a professionals en el treball en xarxa.
 • El seguiment dels itineraris de les persones joves en risc d’abandonament escolar o en la recerca de noves oportunitats.

A qui s’adreça?

A persones joves entre 16 i 24 anys, les seves famílies i els professionals de municipi que hi tenen relació.

Com s’hi pot accedir?

 • Per trucada o WhatsApp al 686305973
 • A través de la secció d’Educació de l’Ajuntament del Prat
 • Presencialment a El Lloro
 • Trucant al 93 478 50 77
 • Enviant un correu a lloro@joves.prat.cat
Què és la xarxa NOE?

El programa NOE  està constituït per totes les persones i recursos que treballen al municipi per la prevenció de l’Abandonament Escolar Prematur i la creació de Noves Oportunitats.

Forma part de la xarxa...

Aquest programa es construeix amb el suport de la Diputació de Barcelona, que està realitzant una prova pilot a 8 municipis de l’àrea metropolitana, oferint un suport tecnològic que permeti fer una gestió integrada dels recursos de noves oportunitats.

 

El projecte BASSA és un projecte comunitari promogut des del departament d'Educació de l'Ajuntament del Prat, desenvolupat en col·laboració amb l'entitat Saó-Prat i professionals de diferents serveis públics i persones voluntàries.

Ofereix un espai educatiu protegit on els usuaris i usuàries tenen la possibilitat de trobar els ajuts necessaris en el seu projecte de formació. Es treballa des de l’acompanyament i l’orientació. 

Està adreçat a alumnes:

 • Matriculats i que estan fent un procés formatiu.
 • De cicles formatius, batxillerat, PFI, CFA Terra Baixa.
 • Amb dificultats personals o ambientals (entorn familiar i/o social) per sostenir el procés formatiu.

Bassa (Reforç Educatiu per a ensenyament post-obligatori)

Reforç educatiu per a ensenyament post-obligatori

Assessoria referent d'ocupació juvenil

Servei d’orientació sobre les possibilitats que brinda aquesta inciativa europea.

Assessoria d'orientació acadèmica i professional

Rebeu un cop de mà a l’hora d’escollir els vostres estudis.

Assessories joves

Servei adreçat a les persones joves, amb la finalitat de resoldre els seus dubtes i...

FORMACIÓ PROFESSIONAL

Una aposta per la continuïtat formativa i una de les millors vies d'accés al mercat...

Programes de Formació i Inserció (PFI)

Adreçats a joves d’entre 16 i 21 que hagin abandonat l’ESO i no participin de cap altra...

Escola d’Adults Terra Baixa

Centre públic, oficial i gratuït, fundat l’any 1977.

Servei d’Intervenció Socioeducativa - SIS

Servei adreçat a infants i adolescents en situació de desemparament.