Programa municipal de les persones amb diversitat funcional

Què és el servei?

El Programa municipal de les persones amb diversitat funcional comprèn un conjunt d'actuacions coordinades que, des del principi de normalització, promouen la plena incorporació de les persones amb diversitat funcionalt a la vida social de la comunitat, l'assoliment dels seus drets de ciutadania, la igualtat d'oportunitats i la seva integració social, tot superant els handicaps que els ho dificulten.

Què ofereix?

  • Informació i assessorament a persones individuals i famílies sobre el conjunt de recursos i serveis del municipi adreçats a les persones amb diversitat funcional.
  • Promoció de l’accessibilitat universal: promou l’accessibilitat i l’eliminació de barreres en projectes urbans, edificacions, via pública i transport. En la mateixa línia, insereix la perspectiva d’accessibilitat universal als programes, activitats i serveis culturals, esportius i de participació ciutadana, entre d'altres.
  • Tramitació de la targeta d'aparcament com a conductors i conductores i no conductors i no conductores amb mobilitat reduïda.
  • Activitats de sensibilització per a tot el municipi per promoure la igualtat d’oportunitats en tots els àmbits, així com el respecte a la diversitat funcional.

A qui s’adreça?

A tots els ciutadans i les ciutadanes amb diversitat funcionalt i a les entitats del Prat que treballen amb aquest col·lectiu.

Com s’hi pot accedir?

Podeu posar-vos-hi en contacte presencialment, adreçant-vos a l’equipament Cases d’en Puig, per telèfon (93 379 00 50, extensió 5986) o per correu electrònic: diversitatfuncional@elprat.cat.

Temes relacionats

Grup de suport emocional per a familiars cuidadors

Intercanvi d’experiències i aprenentatge mutu.

Ajuda a domicili

Atenció domiciliària en l’àmbit de la neteja i les cures.

Ajuts de menjador escolar

Espai d'informació sobre la tramitació dels ajuts de menjador escolar del Consell Comarcal per