Què és La Botiga?

La Botiga és un projecte de garantia alimentària, apoderament comunitari i sostenibilitat, que sorgeix com a resposta a les estratègies tradicionals de repartiment d’aliments davant les situacions d’inseguretat alimentària que pateixen els col·lectius més empobrits de la comunitat.

Es tracta d’un projecte que evoluciona cap a l’autogestió, com a fi últim de model de govern, i que s’articula sobre dos grans eixos: el social i l’ambiental. La Botiga s’organitza en un model d’autoservei i/o venda assistida. S’hi troben productes provinents preferentment del reaprofitament alimentari i el mercat local, on prevaldran els productes ecològics, de temporada i proximitat.

La Botiga vol ser un espai pel foment de l’alimentació saludable i per tant basa els seus criteris de selecció en la qualitat, en el seu impacte social positiu (productes de petits productors i elaboradors, que fomentin projectes integradors), i el seu baix impacte ambiental (productes a granel, de proximitat, etc.). La Botiga neix de la voluntat de garantir el dret a l’alimentació.

Per tant, tot i ser un servei obert a la ciutadania en general, disposa d’un circuit adaptat a les persones derivades dels serveis bàsics d’atenció social del municipi, tant pel que fa a l’aportació d’alimentació (Programa FEAD) com a l’acompanyament per aconseguir la vinculació. Ofereix a totes i cada una de les persones que s’acosten al servei com a consumidors/es el mateix catàleg d’activitats, i un igual tracte en el marc de drets i deures segons la seva vinculació (soci/a, client/a, soci proveïdor, etc). Ofereix a les persones en situació de major vulnerabilitat social un espai, un temps, unes relacions i un compromís on ser, créixer i desenvolupar-se al mateix temps que ofereix a qualsevol ciutadà/ana del Prat un espai, un temps, unes relacions i un compromís on ser, créixer i desenvolupar-se.

Programes

El programa central del projecte de La Botiga consistirà en un espai destinat principalment a la distribució d’aliments i d’altres productes de primera necessitat, per a garantir el dret fonamental a una alimentació adequada així com la satisfacció d’altres necessitats bàsiques. Funcionarà com un supermercat habitual obert a la població general, però específicament orientat a cobrir el dret a l’alimentació de les persones que no poden garantir-se’l a través del mercat ordinari de distribució de l’alimentació.

La Botiga és un servei de garantia alimentària autogestionat de manera col·laborativa i solidària pels i les sòcies, siguin consumidors/s, proveïdors, col·laboradors o hi treballin. Utilitzant com a referències Super Coop Manresa, La Osa Coop Madrid, o Food Coop Park Slope de Brooklyn, els processos d’organització, gestió i decisió se dissenyaran des d’una perspectiva col·lectiva, seguint els principis del cooperativisme.

PROGRAMA D’APRENENTATGE I D’INCLUSIÓ LABORAL

PROGRAMA HUB D’ECONOMIA LOCAL

PROGRAMA COMUNITARI

PROGRAMA DE SOSTENIBILITAT I ECONOMIA CIRCULAR

 

Projecte Marc